Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μεταλλουργία: Νέα πτώση φέρνουν τα capital controls

Συσσώρευση νέων προβλημάτων για τις εταιρείες που απευθύνονται στην εγχώρια αγορά. Πλήγμα από τη βύθιση της οικοδομικής δραστηριότητας και τη διακοπή των έργων στους οδικούς άξονες. Αναλυτικός πίνακας με τα αποτελέσματα εξαμήνου.

Μεταλλουργία: Νέα πτώση φέρνουν τα capital controls

Σαφής επιδείνωση της κατάστασης παρουσιάζεται στο δεύτερο εξάμηνο του 2015 -μετά και την επιβολή των capital controls- για τις μεταλλουργικές εταιρείες που απευθύνονται στην εγχώρια αγορά.

Η πτώση της ζήτησης, η βύθιση της οικοδομικής δραστηριότητας, η διακοπή των έργων στους τέσσερις μεγάλους οδικούς άξονες και η όξυνση της αβεβαιότητας προκάλεσαν ήδη έντονους πονοκεφάλους στις εταιρείες του κλάδου, που προσπαθούν πλέον με τα όποια μέσα διαθέτουν, να αντέξουν και σ' αυτή την πίεση (π.χ. κάποιες πωλήσεις στο εξωτερικό, έσοδα από άλλες δραστηριότητες, έμφαση στη διαφύλαξη των ταμειακών ροών και στην αποφυγή επισφαλειών).

Το τελευταίο διάστημα, το ενδιαφέρον της δημοσιότητας επικεντρώθηκε στις χαλυβουργίες και ειδικότερα στη διαθεσιμότητα των εργαζομένων στις δύο μονάδες της ΣΙΔΕΝΟΡ (Όμιλος Viohalco) σε Μαγνησία και Θεσσαλονίκη έως και την 13η Σεπτεμβρίου. Τα στελέχη του Ομίλου απέδωσαν την ενέργεια της διοίκησης τόσο στην πτώση της ζήτησης, όσο και σε αδυναμία ορισμένων εισαγωγών από το εξωτερικό μετά την επιβολή των κεφαλαιακών ελέγχων.

Με έντονο προβληματισμό όμως αξιολογούν τις εξελίξεις και οι διοικήσεις των εισηγμένων εταιρειών εμπορίας ειδών σιδήρου-χάλυβα.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της Έλαστρον, «όσον αφορά την πορεία του Ομίλου στο β' εξάμηνο του έτους, οι ενδείξεις δεν είναι ενθαρρυντικές. Τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν με το κλείσιμο των τραπεζικών ιδρυμάτων, την επιβολή περιορισμών στην μεταφορά κεφαλαίων και την εν γένει αβεβαιότητα, έχουν περιορίσει αισθητά τη ζήτηση για τα προϊόντα του χαλυβουργικού τομέα του Ομίλου κατά το τρέχον τρίμηνο. Στον βαθμό που τα ανωτέρω προβλήματα ξεπεραστούν, ο Όμιλος διαθέτει το απαραίτητο ύψος αποθεμάτων και την απαιτούμενη κεφαλαιακή επάρκεια για να αντεπεξέλθει σε κάθε ενδεχόμενη αύξηση της ζήτησης. Στο μεσοδιάστημα ωστόσο, η στρατηγική για τον χαλυβουργικό τομέα εστιάζεται σε περαιτέρω αύξηση των εξαγωγών και διείσδυση στις ανεπτυγμένες αγορές της Κεντρικής Ευρώπης».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται και οι εκτιμήσεις της Μπήτρος Συμμετοχών που δραστηριοποιείται στον ίδιο κλάδο: «Στο δεύτερο εξάµηνο θα σηµειωθεί σηµαντική οικονοµική ύφεση, αναστρέφοντας τη µικρή ανάκαµψη που σηµειώθηκε το 2014, ακυρώνοντας προγραµµατισµένα επενδυτικά σχέδια, µε αποτέλεσµα την πυροδότηση της ανεργίας και της κοινωνικής αναταραχής. Η συνέχιση των περιορισµών που έχουν επιβληθεί και η ευρύτερη διάρρηξη της εµπιστοσύνης στην αγορά που αποτελεί επακόλουθο, τείνουν να υποβιβάσουν το σύνολο της οικονοµικής δραστηριότητας και όχι µόνο τους τοµείς των χαλυβουργικών προϊόντων και real estate στους οποίους κύρια δραστηριοποιείται ο Όµιλος».

Παρόμοιες είναι και οι θέσεις της ΣΙΔΜΑ, που αναφέρεται τόσο στο πρώτο όσο και στο δεύτερο εξάμηνο της φετινής χρονιάς: «Τα αποτελέσματα της μακρόχρονης διαπραγμάτευσης μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και των δανειστών δημιούργησαν μεγάλη αβεβαιότητα στην εσωτερική αγορά. Νέες επενδύσεις δεν πραγματοποιήθηκαν, ενώ η υλοποίηση ορισμένων δημόσιων έργων (κυρίως οδοποιίας) διεκόπησαν λόγω έλλειψης ρευστότητας. Γενικότερα η κατανάλωση των προϊόντων μας μειώθηκε. Παρ' όλα αυτά η ΣΙΔΜΑ κατάφερε να αυξήσει τον όγκο των πωλήσεών της σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2014, κατακτώντας μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς.

Στο β' εξάμηνο, στην Ελλάδα εκτιμάται ότι η ζήτηση θα σημειώσει κάμψη, σε σχέση με το επίπεδο στο οποίο διαμορφώθηκε στο πρώτο εξάμηνο. Η οξεία έλλειψη ρευστότητας, η οποία κορυφώθηκε με το προσωρινό κλείσιμο των τραπεζών, επηρεάζει τόσο τα δημόσια έργα όσο και την ιδιωτική κατανάλωση. Οι τελευταίες εξελίξεις που εκφράστηκαν με την επιβολή περιορισμών στη διακίνηση κεφαλαίων, καθώς επίσης και η προβλεπόμενη δύσκολη υιοθέτηση του μεσοπρόθεσμου προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας λόγω του αβέβαιου πολιτικού κλίματος, ενδέχεται να έχουν επίδραση στις γενικότερες μεσομακροπρόθεσμες οικονομικές συνθήκες λειτουργίας της εγχώριας αγοράς. Μέσα σε αυτό το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, οι προοπτικές των εγχώριων επιχειρήσεων εξακολουθούν να είναι αρνητικές και ενδεχομένως να υπάρξει επίδραση στα στοιχεία του ενεργητικού των εταιρειών, γεγονός όμως που δεν μπορεί να εκτιμηθεί τη δεδομένη χρονική στιγμή ούτε στην περίπτωση του Ομίλου ΣΙΔΜΑ».

Στον χώρο της εμπορίας ειδών σιδήρου-χάλυβα δραστηριοποιείται και η Αφοί Κορδέλλου, σύμφωνα με τη διοίκηση της οποίας «oι όποιες εκτιμήσεις για τα αποτελέσματα της εταιρίας στο β' εξάμηνο σε κάθε περίπτωση παραμένουν επισφαλείς. Ειδικότερα μετά την εφαρμογή των capital controls ο κίνδυνος ύφεσης των δραστηριοτήτων της εταιρείας είναι υπαρκτός».

Προβληματισμός πάντως επικρατεί και στον κλάδο της διέλασης αλουμινίου, που πλήττεται από τη βύθιση της οικοδομικής δραστηριότητας και οι εταιρείες προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τη συγκυρία με πωλήσεις στο εξωτερικό, με εξοικονομήσεις δαπανών και με ανάπτυξη παράπλευρων δραστηριοτήτων.

Χαρακτηριστική είναι η περιγραφή της τρέχουσας κατάστασης από τη διοίκηση της Αλουμύλ-Μυλωνάς: «Λόγω της συνεχιζόµενης δηµοσιονοµικής κρίσης, των δυσοίωνων προοπτικών για την οµαλή επίλυση της κρίσης χρέους που ταλανίζει την Ελλάδα (αλλά και γενικότερα την Ευρωζώνη) και των υφιστάµενων περιορισµών στη διακίνηση κεφαλαίων λόγω των "capital controls", εκτιµάται ότι θα συνεχιστεί η παρατεινόµενη πτώση της εγχώριας κατασκευαστικής και επισκευαστικής δραστηριότητας.

Τα µέτρα που ήδη θεσπίστηκαν ως προαπαιτούµενα για την έναρξη των διαπραγµατεύσεων, µε κυριότερο την εκ νέου αύξηση των φορολογικών επιβαρύνσεων στην κατανάλωση, στα εισοδήµατα και στα επιχειρηµατικά κέρδη, αναµένεται να επιδράσουν αρνητικά στην οικονοµική και επενδυτική δραστηριότητα.

Τα ανωτέρω γεγονότα θα έχουν σαν συνέπεια την πτώση στη ζήτηση για τα προϊόντα του Οµίλου και κατ' επέκταση τη συνεχιζόµενη αρνητική επίδραση στα αποτελέσµατά τους και τη δηµιουργία πρόσθετων επισφαλών απαιτήσεων για τις οποίες θα πρέπει να σχηµατιστούν πρόσθετες προβλέψεις σε βάρος των αποτελεσµάτων».

Εισηγμένες: Αποτελέσματα εξαμήνου 2014-2015

Εταιρεία

           Κύκλος  εργασιών

               Ε Β Ι T D A

      Κέρδη προ φόρων

 

2015

2014

2015

2014

2015

2014

Αλουμύλ

94.014

78.386

1.762

3.278

-7.045

-6.793

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ

38.407

34.374

672

-1.872

-3.067

-6.056

ΣΙΔΜΑ

50.466

51.378

1.023

51

-3.056

-4.349

Μπήτρος

28.226

35.133

865

-75

-4.105

-5.221

Αφοί Κορδέλλου

18.038

18.167

672

986

-556

-235

Έλαστρον

30.989

24.879

1.154

329

-1.161

-1.706

Τα ποσά σε χιλιάδες ευρώ

Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v