Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Το διπλό στοίχημα των εργολάβων για τη φετινή χρονιά

Σε υψηλά επίπεδα διαμορφώνεται το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των ελληνικών ομίλων. Συγκρατήθηκαν τα έσοδα αλλά παρέμειναν οι ζημιές. Οι καθυστερήσεις στην Ελλάδα και το στραβοπάτημα στη Μέση Ανατολή λόγω πετρελαίου.

Το διπλό στοίχημα των εργολάβων για τη φετινή χρονιά

Μπορεί, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, να μην ανέλαβαν νέα έργα στη διάρκεια του 2015, αλλά οι τέσσερις μεγαλύτεροι εισηγμένοι κατασκευαστικοί όμιλοι πέτυχαν πέρυσι να συγκρατήσουν τα έσοδά τους στα επίπεδα των 3,1 δισ. ευρώ.

Ομως, για μια ακόμα χρονιά εμφανίζουν ζημιογόνα αποτελέσματα, με τις συνολικές ζημιές του 2015 λίγο χαμηλότερες από τα επίπεδα των 150 εκατ. ευρώ που είχαν διαμορφωθεί το 2014.

Ενώ η περυσινή χρονιά ξεκίνησε ικανοποιητικά, από το δεύτερο τρίμηνο του έτους άρχισε να επιβραδύνεται η εκτέλεση των έργων στους οδικούς άξονες, από τους οποίους προέρχεται και το σημαντικό τμήμα των εσόδων των ισχυρών ομίλων εντός Ελλάδας. Εκτιμάται, όμως, πως μετά την επικείμενη συμφωνία με το υπουργείο Υποδομών και τους στόχους για ολοκλήρωση των οδικών αξόνων μέχρι τον Μάρτιο του 2017 οι εργασίες θα επιταχυνθούν.

Για πρώτη φορά γίνεται αναφορά σε ετήσιο απολογισμό και στην έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού "σε ελληνικές και ξένες κατασκευαστικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα". Η διοίκηση του ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ αναφέρει στον απολογισμό πως περιλαμβάνεται και η θυγατρική του ομίλου ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ. "Στο πλαίσιο της ως άνω έρευνας έχουν κληθεί στελέχη των εταιρειών περιλαμβανομένων και στελεχών της ΑΚΤΩΡ να καταθέσουν σχετικά. Η ανωτέρω έρευνα δεν έχει ολοκληρωθεί".

Υπήρξαν, όμως, και ευχάριστες εκπλήξεις όπως η αύξηση διελεύσεων στην Αττική Οδό το 2015 (κατά περίπου 2% έναντι του 2014), για πρώτη φορά από το 2008.

Το συνολικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο των υπογεγραμμένων συμβάσεων των τεσσάρων ομίλων ξεπερνά τα 8 δισ. ευρώ. Ομως, στα δυσάρεστα της φετινής χρονιάς περιλαμβάνεται η υποχώρηση της τιμής του πετρελαίου η οποία περιορίζει τη διάθεση για επενδύσεις στις χώρες της Μέσης Ανατολής όπου δραστηριοποιούνται οι εισηγμένοι εργολήπτες.

Η επίπτωση θεωρείται αρκετά σημαντική ώστε να περιλαμβάνεται στον ετήσιο απολογισμό του ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ σύμφωνα με τον οποίο "καθώς οι κρατικοί προϋπολογισμοί των χωρών της Μέσης Ανατολής επηρεάζονται αρνητικά από τις χαμηλές τιμές του πετρελαίου, υπάρχει ο κίνδυνος σε περίπτωση αλλαγής του κατασκευαστικού αντικειμένου δημοσίων έργων στις χώρες αυτές (κάτι που προκύπτει σε αρκετές περιπτώσεις), ο Όμιλος να μην μπορέσει να πετύχει τις επιθυμητές τροποποιήσεις των συμβάσεων και ως εκ τούτου ενδέχεται να επηρεαστεί αρνητικά η κερδοφορία των έργων αυτών".

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ προσεγγίζει τα 3,3 δισ. ευρώ, με το 1,8 δισ. ευρώ να προέρχεται από τις αγορές του εξωτερικού. Η διοίκηση του ομίλου αναφέρει, επίσης, πως βρίσκεται πολύ κοντά στην υπογραφή συμβάσεων σε Δομινικανή Δημοκρατία και Χιλή όπου δραστηριοποιείται και μέσω της ΒΙΟΣΑΡ που κατασκευάζει φωτοβολταϊκά πάρκα.

Στα 2,8 δισ. ευρώ ανέρχεται το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των υπογεγραμμένων συμβάσεων του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Το 2015 ο κατασκευαστικός τζίρος για τρίτους διαμορφώθηκε σε 778,9 εκατ. ευρώ. Εξελίξεις αναμένονται στον τομέα παραχωρήσεων του ομίλου με τη διοίκηση να υποστηρίζει πως "έχει πλέον αναλάβει ένα ικανό χαρτοφυλάκιο τριών μεγάλων οδικών έργων, στα δύο εκ των οποίων (Ιόνια Οδός και Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας) θα αυξήσει σημαντικά την συμμετοχή του στο προσεχές διάστημα (το τρίτο έργο αφορά τη συμμετοχή του oμίλου στην Ολυμπία Οδό). Συνολικά, ο όμιλος θα έχει επενδυμένα ίδια κεφάλαια περίπου 185 εκατ. ευρώ στα εν λόγω τρία έργα".

Η διοίκηση της J&P ΑΒΑΞ εκτιμά πως "ο κλάδος των κατασκευών παρουσίασε επιδείνωση εντός του 2015, και ιδίως στο β' εξάμηνο του έτους λόγω της οικονομικής στενότητας στα δημόσια οικονομικά και την επιβολή των capital controls που ανέκοψαν τον ήδη χαμηλό ρυθμό της κατασκευαστικής δραστηριότητας.

Το Ελληνικό Δημόσιο σταμάτησε τις πληρωμές για την εκτέλεση δημοσίων έργων και δεν κατέβαλε τη χρηματοδοτική του συμβολή στα πλαίσια των από τέλος 2014 αναθεωρημένων συμβάσεων παραχώρησης για τους οδικούς άξονες. Ο τραπεζικός τομέας ανέστειλε την παροχή ρευστότητας και εγγυήσεων προς τις εταιρείες, με αποτέλεσμα την αδυναμία εκτέλεσης των έργων λόγω έλλειψης κεφαλαίου κίνησης. Παράλληλα, ανατράπηκε ο προγραμματισμός δημοπρασιών νέων έργων και η προώθηση έργων παραχώρησης, όπως χαρακτηριστικά είναι το αεροδρόμιο στο Καστέλλι, με τους περισσότερους διαγωνισμούς να οδηγούνται σε αναβολές".

Τα αποτελέσματα του ομίλου J&P ΑΒΑΞ επιβαρύνθηκαν με σημαντικές μη λειτουργικές ζημιές που αφορούν σε διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων καθώς και απομείωση της αξίας των συμμετοχών της εταιρείας. Ειδικότερα, επιβαρύνθηκαν από διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων ύψους 11,7 εκατ., απομείωση της συνολικής αξίας των συμμετοχών της εταιρείας ύψους 63 εκατ. (με απομείωση κατά 43 εκατ. της συμμετοχής της θυγατρικής ΑΘΗΝΑ, 10 εκατ. της θυγατρικής ΠΡΟΕΤ και 10 εκατ. της θυγατρικής DEVELOPMENT).

Βάσει των όρων του Ομολογιακού Δανείου υφίσταται υποχρέωση της εταιρείας για Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους τουλάχιστον 20 εκατ. ευρώ για σκοπούς χρηματοδότησης μελλοντικών επενδύσεων η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί το 2016. Η νέα χρονιά μπήκε, πάντως, θετικά για την J&P ΑΒΑΞ καθώς σε κοινοπραξία με την ιταλική Bonatti ανέλαβε δύο εκ των τριών τμημάτων του αγωγού φυσικού αερίου ΤΑΡ εντός του ελληνικού εδάφους.

Στην Intrakat υποστηρίζουν πως "έντονη είναι και η δραστηριοποίηση του ομίλου στον τομέα των τουριστικών ακινήτων που προσελκύει σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον και θεωρείται από την αγορά ως ο κατ' εξοχήν τομέας με ευνοϊκές προοπτικές ταχείας ανάκαμψης. Ο όμιλος επικεντρώνει τη δραστηριότητά του στην ανάπτυξη πολυτελών τουριστικών κατοικιών και στην ανάπτυξη και λειτουργία ξενοδοχειακών μονάδων και θεωρεί ότι μπορεί να αποκομίσει σημαντικές υπεραξίες και αποδόσεις, παρά το δυσμενές οικονομικό κλίμα".

Στον ετήσιο απολογισμό τη εταιρείας επισημαίνεται, "ότι παρόλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέες επενδύσεις στα τουριστικά ακίνητα όπως αυτά είναι καταγεγραμμένα (γραφειοκρατικά και νομικά ζητήματα), οι επενδύσεις στον τομέα του τουρισμού αναμένεται τελικά να οδηγήσουν μεσοπρόθεσμα στην ανάπτυξη ακινήτων υψηλών προδιαγραφών τα οποία θα αποφέρουν σημαντικά οφέλη".

Στο συγκεκριμένο τομέα υπήρξαν πρωτοβουλίες της διοίκησης το 2015, κυρίως μέσω της θυγατρικής Intradevelopment. H τελευταία συμμετέχει κατά 100% στη νέα εταιρεία ΙΝΤΡΑΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και με 50% στην INESTIA ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v