Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αποσύρεται η διάταξη για φορολόγηση των τυχερών παιχνιδιών με 35%

Σύμφωνα με αρμόδιους παράγοντες, η διάταξη αποσύρθηκε αλλά θα επανακατατεθεί βελτιωμένη. Είχε προβλεφθεί για να καλύψει την ακύρωση της διάταξης που προέβλεπε στο παρελθόν επιβολή τέλους πέντε λεπτών ανά στήλη τυχερού παιχνιδιού του ΟΠΑΠ

Αποσύρεται η διάταξη για φορολόγηση των τυχερών παιχνιδιών με 35%

Αποσύρθηκε η διάταξη του νομοσχεδίου η οποία προέβλεπε την αύξηση του συντελεστή φόρου επί του μικτού κέρδους των εταιρειών τυχερών παιχνιδιών από το 30% στο 35%.

Η διάταξη αυτή είχε προβλεφθεί προκειμένου να καλύψει την ακύρωση της διάταξης η οποία προέβλεπε στο παρελθόν επιβολή τέλους πέντε λεπτών ανά στήλη τυχερού παιχνιδιού του ΟΠΑΠ. Τελικά, ούτε το ένα θα ισχύσει ούτε το άλλο.

Η διάταξη η οποία αποσύρθηκε προέβλεπε (παράγραφος 2 του άρθρου 113) ότι:
"2. Τα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 5 του άρθρου 50 του ν. 4002/2011 αντικαθίστανται ως εξής: «5. Για όλα τα τυχερά παίγνια η συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στα έσοδα καθορίζεται σε τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) επί του μικτού κέρδους που αφορά τα ποσά τα οποία προέρχονται από την εκμετάλλευση της δραστηριότητας του κατόχου της άδειας. Τα έσοδα αυτά αποδίδονται στο Δημόσιο εντός δεκαέξι (16) ημερών από το τέλος του ημερολογιακού μήνα που αφορούν». Η ισχύς της παραγράφου 2 αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2016".

Σύμφωνα με αρμόδιους παράγοντες, η διάταξη αποσύρθηκε αλλά θα επανακατατεθεί βελτιωμένη...

Έλενα Λάσκαρη [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v