Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Εκσυγχρονισμό πλαισίου στο ηλεκτρονικό εμπόριο ζητά ο ΟΟΣΑ

Συστάσεις προς την κυβέρνηση μετέφερε ο Sean Ennis, senior economist της Διεύθυνσης Ανταγωνισμού του Οργανισμού. Πολύ πίσω σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ, στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Τι σχολιάζει για τις τηλεοπτικές άδειες.

Εκσυγχρονισμό πλαισίου στο ηλεκτρονικό εμπόριο ζητά ο ΟΟΣΑ

Έξι βασικές συστάσεις για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ελλάδα, προτείνει ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), στο πλαίσιο της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στη χώρα μας (γνωστές ως εργαλειοθήκες).

Οι συγκεκριμένες συστάσεις περιλαμβάνονται στην «Εργαλειοθήκη Νο 3», οι μεταρρυθμίσεις της οποίας θα πρέπει να έχουν υιοθετηθεί από την κυβέρνηση έως το τέλος του έτους. Υπενθυμίζουμε ότι η «Εργαλειοθήκη Νο 3», εκτός του ηλεκτρονικού εμπορίου που έχει χαρακτηρισθεί ως τομέας προτεραιότητας, περιλαμβάνει και μεταρρυθμίσεις στους τομείς των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, της Μεταποίησης, του Χονδρικού Εμπορίου και των Κατασκευών.

Όπως ανέφερε σήμερα στη διάρκεια ενημέρωσης δημοσιογράφων ο Sean Ennis, senior economist της Διεύθυνσης Ανταγωνισμού του ΟΟΣΑ, η Ελλάδα θα πρέπει να επιταχύνει τις διαδικασίες αναμόρφωσης του θεσμικού πλαισίου για το ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις μεταξύ των χωρών ως προς τις επιδόσεις στον τομέα αυτό.

Επικαλούμενος στοιχεία της Eurostat, σημείωσε ότι μόλις 6% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα -με απασχόληση 10 ατόμων και άνω- σημείωσαν διαδικτυακές πωλήσεις το 2015 (9% το 2014). Η αξία των πωλήσεων ηλεκτρονικού εμπορίου αντιπροσωπεύει το 1% των πωλήσεων των ελληνικών επιχειρήσεων απασχόλησης 10 ατόμων και άνω (2% το 2014). Τα αντίστοιχα ποσοστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν 17% (15% το 2014) -τόσο σε αριθμό επιχειρήσεων όσο και σε αξία πωλήσεων.

Συνεπώς, ανέφερε ο ίδιος, θα πρέπει να υπάρξει εκσυγχρονισμός του πλαισίου, το οποίο έχει υιοθετηθεί το 1994, στα νέα δεδομένα. Κατά τον ίδιο, οι συστάσεις του ΟΟΣΑ προς την κυβέρνηση αφορούν κατά κύριο λόγο στην προστασία των καταναλωτών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τον κ. Ennis, υπάρχουν ενδείξεις ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει δυναμική και στην Ελλάδα και παρουσιάζονται αυξητικές τάσεις στα βασικά μεγέθη που καθορίζουν την ανάπτυξή του.

Οι βασικές συστάσεις του ΟΟΣΑ για το ηλεκτρονικό εμπόριο έχουν κοινοποιηθεί στο υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού από τα μέσα Μαΐου και, όπως γνωστοποίησε στέλεχος του υπουργείου, ήδη έχει συσταθεί νομοπαρασκευαστική επιτροπή, η οποία θα τις ενσωματώσει στο εθνικό δίκαιο το αργότερο έως τα τέλη Δεκεμβρίου.

Συνοπτικά, οι συστάσεις του ΟΟΣΑ για το ηλεκτρονικό εμπόριο περιλαμβάνουν:

- Την υιοθέτηση ενιαίου ορισμού του «καταναλωτή» σε ολόκληρο το σώμα του κύριου νόμου για την προστασία του καταναλωτή (Νόμος 2251/1994)

- Την υιοθέτηση ενιαίου ορισμού του «προμηθευτή» σε ολόκληρο το σώμα του κύριου νόμου για την προστασία του καταναλωτή

- Τη διευκρίνιση των ορισμών και της διάκρισης μεταξύ νομικών και εμπορικών εγγυήσεων.

- Την κατάργηση ορισμένων υποχρεωτικών απαιτήσεων που επιβάλλονται στους τελικούς (εγχώριους) πωλητές, οι οποίες συνδέονται με τις εμπορικές εγγυήσεις.

- Την παρακολούθηση και αναθεώρηση εντός δύο ετών του τρόπου με τον οποίο λειτουργούν στην πράξη οι μηχανισμοί Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ADR) μεταξύ καταναλωτών και προμηθευτών, ώστε να αποφεύγονται δυνητικές καθυστερήσεις και συνωστισμοί.

- Την απλοποίηση και κωδικοποίηση του κύριου νόμου περί προστασίας καταναλωτή και ρητή κατάργηση της παρωχημένης και μη ισχύουσας νομοθεσίας στο συγκεκριμένο τομέα.

Σε κάθε περίπτωση, σημείωσε ο κ. Ennis η νομοθεσία περί προστασίας του καταναλωτή πρέπει να απλοποιηθεί και να κωδικοποιηθεί προκειμένου να μειωθούν τα έξοδα έννομης προστασίας και συμμόρφωσης για τις εγχώριες επιχειρήσεις.

Επίσης, η νομοθεσία περί προστασίας του καταναλωτή πρέπει να εκσυγχρονιστεί ώστε να λάβει υπ' όψιν και τις συναλλαγές μεταξύ των καταναλωτών (C2C). Επίσης, η νομοθεσία θα πρέπει να αποφύγει το οποιοδήποτε ανταγωνιστικό μειονέκτημα των εγχωρίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα, το οποίο θα μπορούσε να μειώσει την δυνατότητά τους να ανταγωνιστούν αποτελεσματικά στην παγκόσμια αγορά.

Οι τελικές προτάσεις του ΟΟΣΑ για το σύνολο των τομέων που περιλαμβάνει η «Εργαλειοθήκη Νο 3» θα παρουσιαστούν το Νοέμβριο.

Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα για τις τηλεοπτικές άδειες, ο Ennis, σημείωσε ότι ο ΟΟΣΑ δεν πρόκειται να παρέμβει με συστάσεις ως προς το θέμα αυτό, καθώς η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη. «Δεν θέλουμε να παρέμβουμε στη διαδικασία του διαγωνισμού» σημείωσε ο εκπρόσωπος του ΟΟΣΑ, διευκρινίζοντας ότι η μελέτη του Οργανισμού για τα ΜΜΕ είναι ανεξάρτητη από τη διαδικασία αδειοδότησης των τηλεοπτικών σταθμών.

«Κάθε κυβέρνηση είναι κυρίαρχη ως προς τη νομοθεσία που θα εφαρμόσει. Εμείς είμαστε τεχνικό τμήμα», κατέληξε ο κ. Ennis.

Σταμάτης Ζησίμου [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v