Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Τράπεζες: Ζητούν φορολογικά κίνητρα για διαγραφές

Να διπλασιασθεί ο χρόνος απόσβεσης της ζημίας από διαγραφές ζητούν οι τράπεζες. Οι εκτιμήσεις για το ύψος των διαγραφών στην τριετία και ο κίνδυνος να πυροδοτηθούν ΑΜΚ που θα καλύψει υποχρεωτικά το Δημόσιο. Η στάση του SSM.

Τράπεζες: Ζητούν φορολογικά κίνητρα για διαγραφές

Να αλλάξει το υφιστάμενο φορολογικό πλαίσιο για τις διαγραφές δανείων ζητούν οι τράπεζες, προκειμένου να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για μείωση των κόκκινων δανείων, με βάση τους στόχους που έχουν ήδη τεθεί.

Σήμερα, αν μια τράπεζα προχωρήσει σε διαγραφή δανειακών απαιτήσεων, για τις οποίες έχει σχηματίσει προβλέψεις πιστωτικού κινδύνου ως το τέλος του 2015, έχει μεν τη δυνατότητα να συμψηφίσει μέρος της ζημίας με τον αναλογούντα αναβαλλόμενο φόρο, μόνο, όμως, εντός 5ετίας.

Η παραπάνω διάταξη λειτουργεί ως εμπόδιο στην επίτευξη του στόχου μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (Non Performing Exposures- NPEs) κατά 40% τα επόμενα τρία χρόνια.

Οι στόχοι, που συμφώνησαν οι τέσσερις συστημικές τράπεζες με τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM), προβλέπουν ότι ως το τέλος του 2019 τα NPEs θα μειωθούν σε απόλυτα νούμερα κατά περίπου 43 δισ. ευρώ (σ.σ. με αφετηρία τα 108 δισ. ευρώ NPEs στις 30 Ιουνίου 2016).

Η μείωση θα προέλθει κατά περίπου 70% μέσω ρυθμίσεων δανείων και κατά το υπόλοιπο από πωλήσεις ή από εκποίηση εξασφαλίσεων. Για όλες τις παραπάνω δράσεις είναι βέβαιο ότι θα απαιτηθούν υψηλές διαγραφές.

Το απόθεμα υπάρχει καθώς οι συσσωρευμένες προβλέψεις πλησιάζουν τα 60 δισ. ευρώ. Οι μισές εξ αυτών είναι αρκετά πιθανόν να διαγραφούν, σύμφωνα με τραπεζικά στελέχη, προκειμένου να εξυγιανθούν οι ισολογισμοί των τραπεζών.

Διαγραφές-μαμούθ στην τριετία!

Το πρόβλημα δημιουργείται από το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος των διαγραφών θα πρέπει να διενεργηθεί κατά την επόμενη τριετία, όπως αποκάλυψε το Euro2day.gr.

Με δεδομένο ότι η προ προβλέψεων κερδοφορία των τραπεζών είναι ακόμη ισχνή και δεν προβλέπεται να ενισχυθεί θεαματικά ως το 2019, οι εκτεταμένες διαγραφές θα αυξήσουν σημαντικά τις ζημίες και επομένως τον κίνδυνο ενεργοποίησης του νόμου Χαρδούβελη.

Με βάση τον νόμο Χαρδούβελη, οι τράπεζες έχουν τη δυνατότητα για προβλέψεις που σχημάτισαν επί δανείων ως τις 31.12.2015 να αναγνωρίζουν αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση, η οποία προσμετράται άμεσα κατά 100% στα εποπτικά τους κεφάλαια καθώς είναι εγγυημένη από το Δημόσιο.

Στην περίπτωση, όμως, που μια τράπεζα εμφανίσει ζημίες από την τρέχουσα χρήση και επομένως δεν μπορεί να συμψηφίσει την αναλογούσα αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση, ενεργοποιείται η εγγύηση του Δημοσίου, το οποίο πρέπει να καλύψει υποχρεωτική αύξηση κεφαλαίου της τράπεζας.

Οι αλλαγές που ζητούν οι τράπεζες

Για να υλοποιηθεί, χωρίς τους παραπάνω κινδύνους, το πλάνο μείωσης των κόκκινων δανείων κατά 43 δισ. ευρώ, τα επόμενα τρία χρόνια, οι τράπεζες ζητούν να υπάρξουν αλλαγές στο φορολογικό πλαίσιο, που διέπει τις διαγραφές δανειακών απαιτήσεων.

Ειδικότερα, ζητούν να μπορούν να αποσβέσουν τη φορολογική ζημία από τη διαγραφή σε ορίζοντα δεκαετίας ή και μεγαλύτερο. Σημειώνεται ότι για τις ζημίες από το PSI δίνεται δυνατότητα συμψηφισμού από τον νόμο σε βάθος 30ετίας.

Ενήμερος ήδη ο SSM

Το θέμα είναι ήδη σε γνώση του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού και της Τράπεζας της Ελλάδος και αναμένεται να αντιμετωπισθεί μαζί με τα εναπομείναντα θέματα προς ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια κατά τη διάρκεια της δεύτερης αξιολόγησης.

Τραπεζικά στελέχη εκτιμούν ότι ο SSM θα συναινέσει στην επιμήκυνση της περιόδου απόσβεσης, εφόσον δοθούν ικανοποιητικές λύσεις από την κυβέρνηση και τις αρχές σε μια σειρά από ζητήματα.

Χρήστος Κίτσιος [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v