Τράπεζες: Μπλόκο από ΕΚΤ και ΤτΕ για μέρισμα χρήσης 2016

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΤτΕ, με απόφαση που ελήφθη στις 12 Απριλίου, απαγορεύει τη διανομή μερίσματος, με καταβολή μετρητών, σε όσες τράπεζες είναι στην άμεση εποπτεία της και έχουν λάβει χρηματοδότηση μέσω του ELA.

Τράπεζες: Μπλόκο από ΕΚΤ και ΤτΕ για μέρισμα χρήσης 2016

Την απαγόρευση, πρακτικά, της διανομής μερίσματος για την οικονομική χρήση 2016 επέβαλαν σε συστημικές και μη τράπεζες καθώς και στις συνεταιριστικές τράπεζες η Τράπεζα της Ελλάδος και η Ευρωπαική Κεντρική Τράπεζα.

Ειδικότερα, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΤτΕ, με απόφαση που ελήφθη στις 12 Απριλίου, απαγορεύει τη διανομή μερίσματος, με καταβολή μετρητών, σε όσες τράπεζες έχουν λάβει χρηματοδότηση μέσω του Έκτακτου Μηχανισμού (ELA). Απαγόρευση διανομής ισχύει και για όσες τράπεζες δεν πληρούν τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις, που έχει ορίσει η ΤτΕ.

Για όσες τράπεζες πληρούν τα κριτήρια κεφαλαιακών απαιτήσεων και δεν έχουν λάβει έκτακτη χρηματοδότηση από ELA επιτρέπεται η διανομή μερίσματος, με την ΤτΕ πάντως να συστήνει συντηρητικά κριτήρια και παραδοχές, όσον αφορά στην πολιτική διανομής για την οικονομική χρήση 2016.

Η συντηρητική πολιτική στη διανομή μερισμάτων είναι απαραίτητη, προκειμένου να εξακολουθήσουν να πληρούν όλες τις κεφαλαιακές απαιτήσεις, ακόμη και σε περίπτωση επιδείνωσης των οικονομικών και χρηματοπιστωτικών συνθηκών.

Η απόφαση αφορά στις τράπεζες που είναι υπό την άμεση εποπτεία της ΤτΕ (μη συστημικές εμπορικές και συνεταιριστικές). Με δεδομένο ότι η Τράπεζα Αττικής θα κλείσει τη χρήση 2016 με ζημίες και οι περισσότερες από τις συνεταιριστικές έχουν πάρει χρηματοδότηση από τον ELA, η απόφαση της ΤτΕ αφήνει ελάχιστα περιθώρια για διανομή μερίσματος.

Αντίστοιχες συστάσεις έχει διενεργήσει η ΕΚΤ προς τις συστημικές τράπεζες, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η καταβολή μερίσματος χρήσης 2016 ακόμη και στην περίπτωση που έχει αρθεί η σχετική απαγόρευση από πλευράς Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Κομισιόν (DG Comp).

Σημειώνεται ότι με βάση τα επικαιροποιημένα πλάνα αναδιάρθρωσης μόνο η Alpha Bank δεν έχει πλέον απαγόρευση διανομής μερίσματος η τράπεζα, όμως, έχει λάβει έκτακτη χρηματοδότηση από τον ELA.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v