Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Alpha Bank: Ελεύθερη για διανομή μερίσματος!

Το νέο πλάνο αναδιάρθρωσης δεν περιλαμβάνει απαγόρευση καταβολής μερίσματος. Άμεση η ισχύς του. Οι προϋποθέσεις κερδοφορίας και εποπτικών κεφαλαίων. Γιατί αποτελεί απόφαση-σταθμό για όλες τις ελληνικές τράπεζες.

Alpha Bank: Ελεύθερη για διανομή μερίσματος!

Σε μια απόφαση-σταθμό για όλες τις εγχώριες τράπεζες προχώρησε η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (DG Comp) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αίροντας, στην περίπτωση της Alpha Bank, την απαγόρευση καταβολής μερίσματος με μορφή μετρητών ή/και νέων μετοχών.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, το νέο πλάνο αναδιάρθρωσης της Alpha Bank που ενέκρινε πρόσφατα (σ.σ. στις 30 Νοεμβρίου) η DG Comp προβλέπει ότι η τράπεζα είναι ελεύθερη να καταβάλει μέρισμα, εφόσον βέβαια έχει κερδοφορία και η εποπτική αρχή κρίνει επαρκές το ύψος των εποπτικών κεφαλαίων, για να «αντέξει» την καταβολή μερίσματος.

Η ισχύς της απόφασης είναι άμεση, με δεδομένο, όμως, ότι η Alpha Bank, όπως και όλες οι εγχώριες τράπεζες, θα κλείσει με ζημίες την τρέχουσα χρήση λόγω των σημαντικών πρόσθετων προβλέψεων, που πήρε μετά την αξιολόγηση ποιότητας στοιχείων ενεργητικού (Asset Quality Review - AQR), η σχετική δυνατότητα θα κριθεί από τις επιδόσεις της χρήσης 2016.

Η απελευθέρωση της δυνατότητας καταβολής μερίσματος αποτελεί ένα από τα δυνατά όπλα της Alpha Bank ως προς την προσέλκυση επενδυτών, καθώς είναι η μόνη από τις εγχώριες τράπεζες για την οποία απελευθερώνεται η δυνατότητα καταβολής μερίσματος.

Η παραπάνω εξέλιξη, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι αποτελεί μία από τις φθηνότερες επιλογές μεταξύ των ευρωπαϊκών τραπεζών με αποτίμηση που κινείται στις 0,34 φορές την καθαρή ενσώματη θέση, εξηγεί την καλή συμπεριφορά της μετοχής, παρά το γεγονός ότι ως αποτέλεσμα της άσκησης διαχείρισης παθητικού οι κάτοχοι junior και senior bonds απέκτησαν 505,4 εκατ. νέες μετοχές (σ.σ. το 32,9% του νέου μετοχικού κεφαλαίου).

Σημειώνεται ότι η Alpha Bank διαθέτει μετά την ΑΜΚ καθαρή ενσώματη αξία ύψους 9,13 δισ. ευρώ, εκ των οποίων οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις (deferred tax credits) ανέρχονται μόλις σε 3,43 δισ. ευρώ. Επιπρόσθετα, η ενίσχυση της κεφαλαιοποίησης και του free float αναμένεται να επιφέρει αύξηση της στάθμισης του τίτλου στον MSCI Standard.

Γιατί αποτελεί απόφαση-σταθμό για όλες τις τράπεζες

Η απόφαση της DG Comp αποτελεί σταθμό για όλες τις τράπεζες καθώς πρακτικά κρίνει ότι τα κεφάλαια που έβαλε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στην ανακεφαλαιοποίηση του 2013, λαμβάνοντας μετοχές που συνδέονται με warrants, δεν αποτελούν απαγορευτικό λόγο για καταβολή μερίσματος.

Η Alpha Bank, έχοντας αποπληρώσει τις προνομιούχες μετοχές του Πυλώνα Ι του νόμου Αλογοσκούφη, δεν έχει λάβει πρόσθετη κεφαλαιακή ενίσχυση μετά το 2013, καθώς τόσο η αύξηση κεφαλαίου του 2014 όσο και η πρόσφατη καλύφθηκαν εξ ολοκλήρου από ιδιώτες.

Στην πρόσφατη ανακεφαλαιοποίηση τόσο η Alpha Bank όσο και η Eurobank είχαν backstop facility από το ΤΧΣ, το οποίο όμως δεν χρειάστηκε να ενεργοποιηθεί, όπως έγινε στην περίπτωση Εθνικής και Πειραιώς, όπου δίδεται κρατική βοήθεια, με το ΤΧΣ να αποκτά κοινές μετοχές με πλήρη δικαιώματα ψήφου (σ.σ. το 25% της κρατικής βοήθειας) και καλύπτει τις εκδόσεις CoCos (σ.σ. το υπόλοιπο 75%).

Χρήστος Κίτσιος [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v