ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 1% για τον δείκτη βιομηχανικής παραγωγής Μαΐου

Ο μέσος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου - Μαΐου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου - Μαΐου 2017, παρουσίασε βελτίωση κατά 0,2%.

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 1% για τον δείκτη βιομηχανικής παραγωγής Μαΐου

Ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής Μαΐου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2017, παρουσίασε αύξηση 1% έναντι ανόδου 6,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2017 με το 2016, σύμφωνα με στοιχεία της στατιστικής αρχής.

Παράλληλα, ο μέσος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου - Μαΐου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου - Μαΐου 2017, παρουσίασε βελτίωση κατά 0,2%.

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Μαΐου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2018, παρουσίασε αύξηση 0,5%.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία η αύξηση του διορθωμένου ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 0,2% της περιόδου Ιανουαρίου - Μαΐου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου - Μαΐου 2017, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

1. Από την αύξηση:

* Κατά 1,7% του Δείκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιομηχανιών.

2. Από τη μείωση:

* Κατά 1,2% του Δείκτη Παραγωγής Ορυχείων - Λατομείων.

* Κατά 4,3% του Δείκτη Παραγωγής Ηλεκτρισμού.

* Κατά 2,2% του Δείκτη Παροχής Νερού.

* Δείτε αναλυτικά στοιχεία στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus