Κίνητρα για την επαγγελματική ασφάλιση ζητά η αγορά

Την αναγκαιότητα ενεργοποίησης του θεσμού στη χώρα μας επεσήμαναν στελέχη της αγοράς. Υπέρ των κινήτρων μετά από διάλογο τάχθηκε και ο Δ. Λιάκος. Οι προωθούμενες αλλαγές στο πλαίσιο εναρμόνισης του εθνικού δικαίου με το Κοινοτικό.

Κίνητρα για την επαγγελματική ασφάλιση ζητά η αγορά

Την ανάγκη διαμόρφωσης μιας νέας κουλτούρας αποταμίευσης παράλληλα με το πάγιο, εδώ και χρόνια, αίτημα για παροχή φορολογικών κινήτρων, θεωρούν ως κυρίαρχους παράγοντες για την ανάπτυξη του θεσμού των επαγγελματικών ταμείων στη χώρα μας, οι εμπλεκόμενοι σε αυτά, όπως φάνηκε από τη σχετική δημοσκόπηση που διεξήχθη χθες, κατά τη διάρκεια ημερίδας για την επαγγελματική ασφάλιση που διοργάνωσε η Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ.

Η επαγγελματική ασφάλιση απαντά στην ανάγκη συμπληρωματικής ενίσχυσης της κοινωνικής ασφάλισης, συμφώνησαν στο σύνολό τους οι συμμετέχοντες στην ημερίδα, για να καταλήξουν βέβαια ότι όσο οι κίνδυνοι αυξάνουν, τόσο μεγαλύτερη είναι η ανάγκη ισχυρής εποπτείας και συστηματικής διαχείρισης κινδύνων. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το ενεργητικό των επαγγελματικών ταμείων εκτιμάται σε περίπου 3,6 τρισ. ευρώ.

Στην Ελλάδα, παρότι ο θεσμός υπάρχει από το 2002, λειτουργούν 18 Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ), με περισσότερα από 150.000 μέλη και συνολικό ενεργητικό 1,2 δισ. ευρώ, ήτοι περίπου το 0,7% του ΑΕΠ. Υπέρ της λειτουργίας των επαγγελματικών ταμείων συμπληρωματικά και ενισχυτικά της κοινωνικής ασφάλισης τάχθηκε μάλιστα και ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό Δ. Λιάκος, επισημαίνοντας ότι τα ΤΕΑ μπορούν να μειώσουν τους κινδύνους του κεφαλαιοποιητικού συστήματος, αν συνδυαστούν με το αναδιανεμητικό σύστημα με τη συμμετοχή των εργοδοτών και εργαζομένων και λειτουργώντας έμμεσα, ως μέσο αύξησης της αποταμίευσης και εμβάθυνσης της εγχώριας κεφαλαιαγοράς.

Βέβαια, ο κ. Λιάκος έσπευσε να αποσαφηνίσει ότι ο ρόλος τους είναι συμπληρωματικός και απαιτείται η κατάλληλη δέσμη κινήτρων, που θα προκύψει μέσα από επιστημονικό διάλογο, αλλά και την απαραίτητη συνεννόηση των εμπλεκόμενων φορέων.

Αλλαγές στο υπάρχον θεσμικό πλαίσιο, με κανόνες που θα εγγυώνται την οικονομική ασφάλεια, τη διαφάνεια των επενδύσεων καθώς και τη συνετή διαχείριση των κεφαλαίων προανήγγειλε η Γενική Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων Στέλλα Βρακά, στο πλαίσιο της ενσωμάτωσης της Κοινοτικής Οδηγίας του 2016.

Την αναγκαιότητα σωστής αποτίμησης ενεργητικού και παθητικού των ΤΕΑ, την ενίσχυση του ρόλου των εποπτικών αρχών, την ανάπτυξη ενός συστήματος διαχείρισης κινδύνου αλλά και τον σωστό έλεγχο των στατιστικών στοιχείων, επεσήμανε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) Δ. Ζαφείρης.

Ιδιαίτερα μάλιστα σε ένα περιβάλλον έντονης αβεβαιότητας, υψηλής ανεργίας και χαμηλών μισθών, με τα προγράμματα καθορισμένων παροχών να δέχονται έντονες πιέσεις και οι ενδιαφερόμενοι να στρέφονται στα προγράμματα καθορισμένων εισφορών, τα κρατικά συστήματα να αντιμετωπίζουν δυσκολίες χρηματοδότησης και τα επιτόκια να παραμένουν χαμηλά ή ακόμη και αρνητικά, ο κ. Ζαφείρης υπογράμμισε τον σημαντικό ρόλο της EIOPA, για την αξιολόγηση και αποτίμηση των αδυναμιών του κλάδου της επαγγελματικής ασφάλισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στην ημερίδα παραβρέθηκε και ο εκτελεστικός διευθυντής του γαλλικού ταμείου συνταξιοδότησης FRR (Fonds de réserve pour les retraites) Ολ. Ρουσό και παρουσίασε την πορεία του Ταμείου την τελευταία οκταετία, στο πλαίσιο της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης στη Γαλλία το 2010. Σύμφωνα με τον κ. Ρουσό, το ταμείο, με ενεργητικό 34,3 δισ. ευρώ και μέση ετήσια απόδοση από το 2011 έως το τέλος του 2017 4,8%, έχει καταφέρει διαφάνεια στις επενδυτικές πολιτικές, συνεχή αξιολόγηση των διαχειριστών περιουσιακών στοιχείων, παρακολούθηση των πρόσθετων χρηματοοικονομικών κινδύνων καθώς και την επίλυση φορολογικών ζητημάτων.

Από τη σκοπιά των Διοικήσεων των Επαγγελματικών Ταμείων, οι κ.κ. Παναγιώτης Ζαμπέλης, Διευθύνων Σύμβουλος AON Hewitt & Πρόεδρος ΤΕΑ ΕΛΤΑ, Χρήστος Νούνης, Πρόεδρος ΕΛΕΤΕΑ & Πρόεδρος ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ, Κωνσταντίνος Λάζαρης, Πρόεδρος ΤΕΑ ΥΕΤ και Νικόλαος Φράγκος, Καθηγητής Ασφαλιστικής Επιστήμης στο Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου, κατέθεσαν την εμπειρία τους σε σχέση με τις πρακτικές οργάνωσης και επενδυτικής διαχείρισης των Ταμείων στα οποία συμμετέχουν.

Κατά τη διάρκεια της Ημερίδας, ο Διευθυντής Επενδύσεων της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ κ. Κωνσταντίνος Κονδάκης παρουσίασε τη νέα τάση στη λήψη επενδυτικών αποφάσεων, σύμφωνα με την οποία κριτήρια περιβαλλοντικής και κοινωνικής κατεύθυνσης, καθώς επίσης και κριτήρια εφαρμογής αρχών εταιρικής διακυβέρνησης, ενσωματώνονται στην επενδυτική πολιτική.

Συνοψίζοντας τα συμπεράσματα της ημερίδας, ο κ. Ηρακλής Μπαμπλέκος, Διευθύνων Σύμβουλος της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ, τόνισε ότι στο σύγχρονο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον, η Διαχείριση Αποθεματικών Ασφαλιστικών Ταμείων βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και ότι επιδιώκεται η θωράκιση και η ενίσχυση του θεσμού των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης.

Ρούλα Σαλούρου salourou@euro2day.gr

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v