Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Τράπεζες: Νέα ένεση στα κεφαλαιακά αποθέματα

«Παγώνει» για τη διετία 2020-21 η μείωση των εποπτικών κεφαλαίων, λόγω IFRS 9. Αυξάνεται από 100 ως 130 μονάδες βάσης το κεφαλαιακό «μαξιλάρι» των συστημικών τραπεζών. Η θετική επίδραση ανά τράπεζα.

Τράπεζες: Νέα ένεση στα κεφαλαιακά αποθέματα

Ακόμη μεγαλύτερα κεφαλαιακά περιθώρια να αντέξουν τη δοκιμασία, που προκαλεί στην οικονομία η πανδημία του Covid-19, αποκτούν οι τράπεζες καθώς «παγώνει» για τη διετία 2020-21 η επίπτωση στα εποπτικά τους κεφάλαια, από τη σταδιακή αναγνώριση του κόστους πρώτης εφαρμογής του λογιστικού προτύπου IFRS 9.

Όπως είναι γνωστό, οι ευρωπαϊκές τράπεζες υιοθέτησαν, από 1/1/2018, το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 9 ( IFRS 9), το οποίο επέβαλε τον σχηματισμό πρόσθετων προβλέψεων για αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές. Στο πλαίσιο της μετάβασης, οι ελληνικές τράπεζες έγραψαν όλη τη λογιστική ζημιά, έκαναν, όμως, χρήση των μεταβατικών διατάξεων, ώστε να επιβαρύνουν σε βάθος 5ετίας και όχι εφάπαξ, τα εποπτικά τους κεφάλαια.

Βάσει των μεταβατικών διατάξεων, οι τράπεζες θα έπρεπε φέτος και το 2021 να αφαιρέσουν από τα εποπτικά τους κεφάλαια, την αναλογούσα επίπτωση από το κόστος πρώτης εφαρμογής του IFRS 9, η οποία, μάλιστα, είναι σημαντική καθώς κυμαίνεται στις συστημικές τράπεζες μεταξύ 100 με 130 μονάδες βάσης για τη συγκεκριμένη διετία.

Με πρόσφατη, όμως, απόφαση της Επιτροπής Βασιλείας, όλες οι ευρωπαϊκές τράπεζες απαλλάσσονται από την υποχρέωση να πάρουν, για τη διετία 2020-21, την προβλεπόμενη επίπτωση στα εποπτικά τους κεφάλαια. Όσες κάνουν χρήση της διάταξης μπορούν να μετακυλίσουν την επιβάρυνση, κλιμακωτά, στην τριετία 2022-24.

Πρόκειται για απόφαση που διευκολύνει τις ευρωπαϊκές τράπεζες να συνεχίσουν να εκπληρώνουν τον ρόλο τους, όσον αφορά στη χρηματοδότηση νοικοκυριών και επιχειρήσεων, κατά τη διάρκεια του παγκόσμιου οικονομικού σοκ, που έχει προκαλέσει η πανδημία του Covid-19.

Είναι σχεδόν βέβαιο ότι όλες οι ελληνικές τράπεζες θα κάνουν χρήση της ευεργετικής απόφασης της Επιτροπής Βασιλείας. Αν αυτό συμβεί, θα πρόκειται για σημαντική ένεση στο κεφαλαιακό τους απόθεμα.

Τη μεγαλύτερη θετική επίδραση αναμένεται να έχουν, σύμφωνα με αναλυτές, Πειραιώς και Εθνική. Η πρώτη αποφεύγει για τη διετία 2020-21 τη μείωση των εποπτικών της κεφαλαίων κατά περίπου 130 μονάδες βάσης, ενώ η Εθνική κατά περίπου 120 μονάδες βάσης. Ακολουθούν Alpha Bank και Eurobank, με περίπου 110 και 100 μονάδες βάσης, αντίστοιχα.

Στην αγορά έχει ανοίξει συζήτηση για το ενδεχόμενο να συμπεριληφθεί στα έκτακτα μέτρα και η διετία 2018-19, κάτι που προσώρας δείχνει αβέβαιο καθώς απαιτεί διαδικασία εγκρίσεων, ενώ το όφελος για τις τράπεζες θα είναι μικρό, μια και το 2018 οι τράπεζες πήραν το 5% του συνολικού κόστους και το 2019, το 10%.

Χρήστος Κίτσιος [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v