Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Moody's: Υποβάθμισε το outlook ελληνικών τραπεζών

Ο οίκος αξιολόγησης αναμένει ότι η πανδημία θα επηρεάσει αρνητικά τα σχέδια ελληνικών τραπεζών για μείωση των NPEs. Δεν προβλέπει σημαντικό αντίκτυπο στη ρευστότητα και τη χρηματοδότηση. Βλέπει ύφεση περίπου 5% το 2020.

Moody's: Υποβάθμισε το outlook ελληνικών τραπεζών

H Moody’s υποβάθμισε σε σταθερό από θετικό το outlook της αξιολόγησης των καταθέσεων της Alpha Bank, της Attica Bank, της Πειραιώς, της Εθνικής και της Παγκρήτιας.

Παράλληλα, επιβεβαιώσει τις αξιολογήσεις και των πέντε ελληνικών τραπεζών.

Σύμφωνα με τη Moody’s η υποβάθμιση του outlook αντανακλά τον αρνητικό αντίκτυπο που θα έχει η πανδημία στην οικονομία και στα σχέδια των τραπεζών αυτών να βελτιώσουν την ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού τους και την κερδοφορία τους.

Συγκεκριμένα, η απόφαση της Moody’s στηρίζεται στην εκτίμηση ότι οι ελληνικές τράπεζες θα καθυστερήσουν να εφαρμόσουν τα στρατηγικά σχέδια για την περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού και της κερδοφορίας το 2020-2021, λόγω του αντίκτυπου της πανδημίας στην ελληνική οικονομία. Σύμφωνα με τον οίκο αξιολόγησης, η επιβράδυνση που θα προκαλέσει ο κορωνοϊός στην οικονομική δραστηριότητα δεν θα επηρεάσει αρνητικά μόνο την ήδη αδύναμη κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών, αλλά θα δυσχεραίνει σημαντικά τη δυνατότητα τους να μειώσουν τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs). Tα μέτρα στήριξης και η χαλάρωση του ρυθμιστικού πλαισίου θα αντισταθμίσει σε έναν βαθμό τον αντίκτυπο στην ποιότητα των δανείων τους.

Επιπρόσθετα, ο οίκος αξιολόγησης αναμένει ήπια επιδείνωση της κεφαλαιακής θέσης των τραπεζών, η οποία ωστόσο θα παραμείνει πάνω από τα πιο χαλαρά όρια των ρυθμιστικών αρχών.

Η αναθεώρηση του outlook λαμβάνει επίσης υπόψη τη βελτίωση στη χρηματοδότηση των τραπεζών και τη ρευστότητα, οι οποίες δύσκολα θα επηρεαστούν σημαντικά από την πανδημία.

Η Moody’s αναμένει ότι οι οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα θα επιδεινωθούν, με απότομη επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας το 2020, όπου το ΑΕΠ αναμένεται να συρρικνωθεί κατά περίπου 5% και να ανακάμψει κατά 4% το 2021.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v