Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Δημόσια Εργα: Προχωρά το σχέδιο για τις Προτάσεις Καινοτομίας

Το επιχείρημα της ελληνικής πλευράς είναι πως αντίστοιχα μοντέλα υλοποίησης έργων υπάρχουν και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Στα €200 εκατ. ανέβασε η κυβέρνηση τον προϋπολογισμό έργων που μπορούν να υλοποιηθούν με το νέο μοντέλο.

Δημόσια Εργα: Προχωρά το σχέδιο για τις Προτάσεις Καινοτομίας

Παρά τις ενστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο υπουργείο Υποδομών εμφανίζονται αποφασισμένοι να προχωρήσουν το σχέδιο νόμου για τις Προτάσεις Καινοτομίας που συζητήθηκε προ εβδομάδων στο υπουργικό Συμβούλιο.

Το επιχείρημα της ελληνικής πλευράς είναι πως αντίστοιχα μοντέλα υλοποίησης έργων υπάρχουν και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπως η Ιταλία. Και οι Ιταλοί είχαν αντιμετωπίσει την αντίδραση της Κομισιόν, αλλά θεσμοθέτησαν τις Προτάσεις Καινοτομίας επειδή ήθελαν να έχουν άλλο ένα εργαλείο για την προώθηση μεγάλων έργων. Για να κατευναστούν οι Βρυξέλλες, η ελληνική κυβέρνηση έχει ανεβάσει τον προϋπολογισμό των έργων που μπορούν να υλοποιηθούν με το νέο μοντέλο στα 200 εκατ. ευρώ, από 100 εκατ. ευρώ που προέβλεπε ο αρχικός σχεδιασμός.

Η διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει τελειώσει, με την ελληνική πλευρά να υποστηρίζει πως το νέο μοντέλο αφορά ούτως ή άλλως ελάχιστα, πολύπλοκα και απαιτητικά έργα. Στα εν εξελίξει παζάρια με την Κομισιόν αποδίδεται και η λακωνική ανακοίνωση που είχε εκδοθεί από το υπουργείο, όταν οι Προτάσεις Καινοτομίας συζητήθηκαν στο υπουργικό συμβούλιο στις αρχές Δεκεμβρίου.

Μέσω των Προτάσεων Καινοτομίας «ιδιωτικοί φορείς (όπως οι κατασκευαστικοί όμιλοι) μπορούν να διαμορφώσουν και να υποβάλουν πρόταση για ένα έργο για το οποίο δεν υπάρχει σε εξέλιξη διαγωνιστική διαδικασία με σύστημα παραχώρησης (ολικής ή μερικής) ή συνδυαστικό σύστημα ανταποδοτικής αμοιβής και πληρωμών διαθεσιμότητας».

Το σχέδιο νόμου προβλέπει πως η πρόταση που καταθέτει ο ιδιώτης πρέπει να είναι ώριμη, με πλήρη τεχνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά στοιχεία, τόσο για την περίοδο κατασκευής όσο και την περίοδο λειτουργίας, ώστε ο διαγωνισμός να προκηρυχθεί άμεσα. Η αναθέτουσα αρχή είναι υποχρεωμένη εντός τριμήνου να αξιολογεί την πρόταση και να την εγκρίνει ή να την απορρίπτει, μετά από γνώμη του εξειδικευμένου, κατά τομέα, οργάνου. Προτείνονται τυχόν τροποποιήσεις ή προσθήκες και το έργο εγκρίνεται τελικά σε ανώτατο κυβερνητικό επίπεδο, προκειμένου να δημοπρατηθεί.

Στη συνέχεια, στον διαγωνισμό που πραγματοποιείται, ο ιδιώτης που πρότεινε το έργο για υλοποίηση μέσω «Πρότασης Καινοτομίας», αν η πρότασή του είναι ακριβότερη από κάποιον άλλο κατασκευαστή μέχρι συγκεκριμένο ύψος, έχει δικαίωμα υποκατάστασης επί της καλύτερης προσφοράς. Δηλαδή ο προτείνων το έργο θα αναλάβει να το υλοποιήσει, ενώ ο μειοδότης θα έχει δικαίωμα αποζημίωσης. Στην προεκλογική πρόταση της ΝΔ αναφερόταν πως η αποζημίωση θα φτάνει το 2% του προϋπολογισμού του έργου, αλλά δεν είναι σίγουρο πως το σχέδιο νόμου προβλέπει το ίδιο ποσοστό αποζημίωσης.

Στην περίπτωση που η διαφορά μεταξύ του μειοδότη και του κατασκευαστή που πρότεινε το έργο είναι αρκετά μεγάλη ή ο προτείνων δεν ασκήσει το δικαίωμα υποκατάστασης, το έργο κατοχυρώνεται στην πλέον συμφέρουσα προσφορά. Στην περίπτωση αυτή, ο ανάδοχος (ο μειοδότης) υποχρεούται να παρέχει αποζημίωση στον προτείνοντα (στην πρόταση της ΝΔ ανερχόταν σε 3% επί τους προϋπολογισμού). Έτσι θα αποζημιωθεί ο προτείνων για το κόστος των μελετών κ.λπ. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού κυρώνεται από τη Βουλή. «Για ένα έργο στην Ελλάδα, από τη στιγμή που ξεκινάει ο σχεδιασμός του μέχρι τη στιγμή που αρχίζουν οι εκσκαφές, μεσολαβούν πάνω από 60 μήνες, όταν ο μέσος αντίστοιχος χρόνος για έργα μέσω Προτάσεων Καινοτομίας π.χ. στην Ιταλία περιορίζεται σε 12- 18 μήνες», λένε οι υποστηρικτές του νέου μοντέλου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v