Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ερχεται καύσωνας... φοροελέγχων σε 24ωρη βάση

Επιφυλακή 24 ώρες την ημέρα, με οδηγίες Γ. Πιτσιλή για περιορισμό της φοροδιαφυγής. Τέρμα το γκάζι στους ελέγχους. Οι 7+1 «καμπάνες» που θα επιβάλλει η ΑΑΔΕ, ανάλογα με την παράβαση που θα διαπιστώνεται από τους ελεγκτές.

Ερχεται καύσωνας... φοροελέγχων σε 24ωρη βάση

Σε κατάσταση επιφυλακής για τη διενέργεια ελέγχων 24 ώρες το 24ωρο και επτά ημέρες την εβδομάδα θέτει τον ελεγκτικό μηχανισμό ο Διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής, καθώς η οικονομική δραστηριότητα επιχειρεί να ανακτήσει τον βηματισμό της προς την κανονικότητα.

Η επέλαση της πανδημίας και οι περιορισμοί στη λειτουργία των καταστημάτων τους προηγούμενους μήνες είχαν βάλει τους φορολογικούς ελέγχους, ιδίως για την έκδοση αποδείξεων, σε δεύτερο πλάνο, χωρίς να έχουν εγκαταλειφθεί, αλλά τώρα η εφορία επανέρχεται στο προσκήνιο δυναμικά.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ σε εγκύκλιό του δίνει σαφείς οδηγίες για τις ποινές που επιβάλλονται κατά τη διάπραξη συγκεκριμένων παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας, με επίκεντρο τη μη έκδοση αποδείξεων ή την έκδοση παραποιημένων στοιχείων, διαμηνύοντας πως «οι Προϊστάμενοι των Φορολογικών Περιφερειών, των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., των αρμόδιων Ελεγκτικών Κέντρων και των Δ.Ο.Υ. ή οι οριζόμενοι από αυτούς υπάλληλοι τελούν σε διαρκή ετοιμότητα όλο το εικοσιτετράωρο και όλες τις ημέρες της εβδομάδας και μεριμνούν κάθε φορά που καθίσταται αναγκαία η παρέμβασή τους για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης».

Στην εγκύκλιο περιγράφονται εξονυχιστικά παραβάσεις, «καμπάνες» και συμπληρωματικές δράσεις των αρμόδιων ελεγκτικών μηχανισμών για την εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας.

Συγκεκριμένα, κατ' εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων νόμου, οι οδηγίες ορίζουν:

1. Λουκέτο έως και 10 ημέρες για μη έκδοση αποδείξεων. Η διαπίστωση μη έκδοσης ή ανακριβούς περισσοτέρων από 10 αποδείξεων ή ανεξαρτήτους πλήθους εφόσον η αξία των παραστατικών υπερβαίνει τα 500 ευρώ ανοίγει τον δρόμο για αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης. Τα ρολά κατεβαίνουν άμεσα για 48 ώρες την πρώτη φορά, για 96 ώρες αν ξαναπέσει στην ίδια παράβαση μέσα στην ίδια ή την επόμενη χρονιά για 3 αποδείξεις ανεξαρτήτως αξίας και αμελλητί για 10 ημέρες κάθε φορά που εντός δύο φορολογικών ετών από την πρώτη παράβαση διαπιστώνεται από τον ίδιο έλεγχο, η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση τουλάχιστον τριών παραστατικών πώλησης, σε οποιαδήποτε επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου, ανεξαρτήτως αξίας αυτών.

2. Ένας μήνας κλειστό για παρεμπόδιση ελέγχου. Στην περίπτωση όπου παρεμποδίζεται η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου με απειλή ή χρήση βίας κατά των ελεγκτικών οργάνων, με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. αναστέλλεται μέχρι ένα μήνα η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης του υπόχρεου στην οποία αφορά ο έλεγχος. Οι ποινές διαφοροποιούνται στην περίπτωση όπου η φορολογική νομοθεσία ορίζει πως για μη έκδοση αποδείξεων ή παρεμπόδιση ελέγχων επιβάλλονται πρόστιμα αντί για αναστολή λειτουργίας, όπως προβλέπεται για παράδειγμα για φροντιστήρια, φαρμακεία, γραφεία τελετών, ξενοδοχεία κ.λπ.

3. Και πρόστιμο και λουκέτο. Στις περιπτώσεις απειλής χρήσης βίας με όπλα ή άλλα αντικείμενα που δύνανται να προκαλέσουν σωματική βλάβη ή κίνδυνο ζωής υπαλλήλου της Α.Α.Δ.Ε. ή χρησιμοποίησης βίας που είχε ως αποτέλεσμα τη σωματική βλάβη ή τον κίνδυνο ζωής ή που θα μπορούσε να προκαλέσει σωματική βλάβη ή κίνδυνο ζωής υπαλλήλου της Α.Α.Δ.Ε., κατά τη διάρκεια και εξαιτίας εκτέλεσης της υπηρεσίας του με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., επιβάλλονται σωρευτικά:

  •  ειδικό πρόστιμο από 10.000 έως 50.000 ευρώ στον υπαίτιο διάπραξης των ανωτέρω πράξεων
  • αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης του υπαίτιου διάπραξης των ως άνω πράξεων, από 2 έως 6 έξι μήνες την πρώτη φορά και από 6 μήνες έως και 3 χρόνια στην περίπτωση υποτροπής.

4. Ταμειακές-μαϊμού. Χώρια από τις χρηματικές κυρώσεις, οι «πειραγμένες» ταμειακές φέρνουν λουκέτο από 2 έως και 24 μήνες ανάλογα με το ποιος έχει κάνει την παράβαση. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται η παραβίαση ή παραποίηση ή επέμβαση κατά οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών κατά τη διενέργεια κάθε είδους φορολογικού ελέγχου, με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., αναστέλλεται:

  • Όταν ο υπαίτιος της παράβασης είναι ο κάτοχος-χρήστης του φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού, η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασής του στην οποία αφορά ο έλεγχος, από 2 έως 12 μήνες.
  • Οταν ο υπαίτιος της παράβασης είναι η επιχείρηση που έχει λάβει έγκριση λογισμικού (software) και υλισμικού (hardware) από τα αρμόδια όργανα ή οποιοδήποτε πρόσωπο έχει μεταπωλήσει λογισμικό ή παρέχει τεχνική υποστήριξη για την παραβίαση ή παραποίηση ή επέμβαση με οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης που ορίζεται με την απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., από 3 έως 24 μήνες.

5. Σφράγιση εγκαταστάσεων και στα αγγλικά. Κατά τη διαδικασία της σφράγισης, που ενεργείται από αστυνομικό υπάλληλο με τη σύμπραξη του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ή του εξουσιοδοτούμενου από αυτόν υπαλλήλου, τοποθετείται στην κεντρική είσοδο της επαγγελματικής εγκατάστασης ταινία με τον τίτλο της αρμόδιας υπηρεσίας της Α.Α.Δ.Ε. και την ένδειξη στην ελληνική γλώσσα «αναστολή λειτουργίας σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997, σφραγίσθηκε από την…..(ημερομηνία, ώρα) μέχρι την…..(ημερομηνία, ώρα), βάσει της υπ’ αρ.…… απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε ή της με υπ’ αρ.........πράξης αναστολής λειτουργίας, η οποία εκδόθηκε κατόπιν της υπ’ αρ. …… Ειδικής Εντολής Ελέγχου του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ και στην αγγλική γλώσσα «operations suspended due to tax violations from…(date, time) until….(date, time)».

6. Διπλή «καμπάνα». Σε κάθε περίπτωση παραβίασης της αναστολής λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης, επιβάλλεται κάθε φορά επιπλέον αναστολή λειτουργίας αυτής για 10 ημέρες, με πράξη που εκδίδεται από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η εν λόγω επαγγελματική εγκατάσταση, ανεξαρτήτως υπαγωγής του υπόχρεου σε ειδική Δ.Ο.Υ. 

Ως παραβίαση της αναστολής νοείται η, βάσει διαπιστώσεων των οργάνων της Φορολογικής Διοίκησης ή Αστυνομικής ή άλλης δημόσιας αρχής, με οποιονδήποτε τρόπο, λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης σε προσδιορισθέντα με την οικεία απόφαση ή πράξη αναστολής λειτουργίας χρόνο ή η αυθαίρετη αφαίρεση, καταστροφή ή παραποίηση των χρησιμοποιηθέντων για τη διενεργηθείσα σφράγιση μέσων καθώς και η κάλυψη αυτών με οποιονδήποτε τρόπο.

7. Αλλάζει ο ΑΦΜ, όχι η ποινή. Η τυχόν αλλαγή στη νομική μορφή ή στο πρόσωπο του φορέα της επιχείρησης ή η διακοπή της επιχείρησης, από τον χρόνο διαπίστωσης μέχρι τον χρόνο της εκτέλεσης της απόφασης ή της πράξης αναστολής λειτουργίας, δεν κωλύει την επιβολή και την εκτέλεσή τους, εφόσον στον ίδιο χώρο δραστηριοποιείται επιχείρηση με ίδιο ή παραπλήσιο αντικείμενο εργασιών ή σε αυτήν συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα στη διοίκηση, στον έλεγχο ή στο κεφάλαιο ένα ή περισσότερα από τα αρχικά μέλη του φορέα ή συνδεόμενα με αυτούς πρόσωπα. Ως συνδεόμενα πρόσωπα θεωρούνται οι σύζυγοι, οι γονείς, τα παιδιά και οι συνδεόμενοι υπάλληλοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας με τον φορέα της επιχείρησης.

8. Πρόστιμα αντί λουκέτων. Σε ειδικές κατηγορίες υπόχρεων, όπως για παράδειγμα φροντιστήρια, ξενοδοχεία, γραφεία τελετών ή φαρμακεία, αντί για λουκέτο η φορολογική νομοθεσία ορίζει την επιβολή προστίμων. Τα πρόστιμα κυμαίνονται από 1.000 έως 1.500 ευρώ για τους υπόχρεους που εφαρμόζουν απλογραφικό σύστημα και από 2.000 έως 2.500 ευρώ για τους υπόχρεους που εφαρμόζουν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα. Σε περίπτωση υποτροπής, τα παραπάνω πρόστιμα αυξάνονται αντίστοιχα από 2.501 ευρώ έως 3.500 ευρώ και από 3.501 έως 5.000 ευρώ ( διπλογραφικά).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v