Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Τεχνική Ολυμπιακή: Τι αγοράζει με 12,5 εκατ. ευρώ από εταιρεία συμφερόντων Βελάνη

Η διαδρομή ενός χαρτοφυλακίου με απαιτήσεις 33 εκατ. ευρώ από την Πειραιώς σε εταιρεία συμφερόντων Βελάνη και από εκεί στην Τεχνική Ολυμπιακή εντός επτά μηνών. Τα ενέχυρα επί μισοτελειωμένων κατοικιών σε Βούλα και Παλαιό Ψυχικό.

Τεχνική Ολυμπιακή: Τι αγοράζει με 12,5 εκατ. ευρώ από εταιρεία συμφερόντων Βελάνη

Έσπασε το ρόδι στις συναλλαγές ενυπόθηκων απαιτήσεων ο όμιλος Τεχνικής Ολυμπιακής, αγοράζοντας από εταιρεία συμφερόντων Κώστα Βελάνη μη εξυπηρετούμενα δάνεια, τα οποία διαθέτουν ως εξασφαλίσεις μισοτελειωμένες κατοικίες σε Βούλα και Παλαιό Ψυχικό.

Παραμονή των Φώτων, η εισηγμένη Τεχνική Ολυμπιακή, μητρική του ομίλου, ανακοίνωσε ότι η θυγατρική της T.O. International Holding Ltd απέκτησε το 100% της επίσης κυπριακής εταιρείας Novamore, στην οποία ανήκουν απαιτήσεις που προέρχονται από δανειακές συμβάσεις, εξασφαλισμένες με προσωπικές και εμπράγματες εξασφαλίσεις.

Η εισηγμένη ανακοίνωσε το τίμημα της συναλλαγής (12,5 εκατ. ευρώ) και τον πωλητή της Novamore (VEL Investment fund), χωρίς να παράσχει περαιτέρω διευκρινίσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, το χαρτοφυλάκιο ενυπόθηκων δανείων της Novamore περιλαμβάνει μέρος των απαιτήσεων που είχαν αγοράσει τον Ιούνιο του 2021 από την Τράπεζα Πειραιώς, εταιρεία/ες συμφερόντων Βελάνη, έναντι τιμήματος 16 εκατ. ευρώ.

Η πλευρά Βελάνη διαπραγματευόταν επί μήνες την εξαγορά από την Πειραιώς του χαρτοφυλακίου Trinity IV. Τελικώς, τον Ιούνιο του 2021, αγόρασε «φέτα» του παραπάνω χαρτοφυλακίου, με συνολικές απαιτήσεις 55 εκατ. ευρώ. Επτά μήνες μετά πώλησε στην Τεχνική Ολυμπιακή μέρος του παραπάνω χαρτοφυλακίου με απαιτήσεις της τάξης των 33 εκατ. ευρώ, έναντι τιμήματος 12,5 εκατ. ευρώ.

Παρά την εκπεφρασμένη πρόθεση του ομίλου Τεχνικής Ολυμπιακής, εδώ και καιρό, να εισέλθει στην αγορά απαιτήσεων από μη εξυπηρετούμενα δάνεια, η στόχευση της πρώτης κίνησης δεν έχει εξηγηθεί. Η ανακοίνωση της εισηγμένης μητρικής περιοριζόταν στην πληροφορία ότι η διαχείριση της Novamore ανατίθεται στη Mount Street Hellas, το 50% του μετοχικού κεφαλαίου της οποίας αγόρασε, επίσης πρόσφατα, ο όμιλος έναντι 450 χιλ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι ο όμιλος τοποθέτησε μέρος της ρευστότητας που απέκτησε από την πώληση του ξενοδοχειακού συγκροτήματος Πόρτο Καρράς στην ποντοπόρο ναυτιλία. Ειδικότερα, αποκτήθηκε συμμετοχή 15% σε έξι «μονοβάπορες» εταιρείες, που διαχειρίζονται ισάριθμα πλοία container καθώς και του 85% της Roma Holding LLC, που κατέχει, επίσης, πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.

Η τεχνική διαχείριση των έξι πλοίων ανατέθηκε στην TECHNOMAR SHIPPING INC, που ανήκει στον εφοπλιστή Γ. Γιουρούκο, με τον οποίο η οικογένεια Στέγγου διατηρεί από παλιά καλές σχέσεις. Στην Technomar Shipping συμμετέχει ο κ. Ανδρέας Στέγγος με ποσοστό 49%.

Πριν από περίπου ενάμιση χρόνο, η Τεχνική Ολυμπιακή και μέλη της οικογένειας Στέγγου, που ήλεγχαν μειοψηφικά ποσοστά στις μεταβιβαζόμενες εταιρείες, υπέγραψαν με την Belterra σύμβαση πώλησης των δραστηριοτήτων της Πόρτο Καρράς, με τίμημα 205 εκατ. ευρώ. Από τα 205 εκατ. ευρώ τα 54 εκατ. ευρώ προπληρώθηκαν για να εξοφληθεί η Fortress.

Το κατ' αρχάς τίμημα που αντιστοιχεί στην Τεχνική Ολυμπιακή ανέρχεται σε 168,88 εκατ. ευρώ σε ελεύθερη υποχρεώσεων βάση και μειώθηκε, με βάση το πόρισμα που κατέθεσε ο ανεξάρτητος σύμβουλος (Deloitte), κατά 70,78 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας Πόρτο Καρράς ΑΕ, αλλά και των λοιπών υποχρεώσεων σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης αγοραπωλησίας.

Έτσι, από το τίμημα μένουν τουλάχιστον 98,1 εκατ. ευρώ, που αναλογούν στον όμιλο Τεχνικής Ολυμπιακής. Εξ αυτών, έμεναν κατατεθειμένα σε λογαριασμό μεσεγγύησης (escrow account) 23,3 εκατ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2021 (σ.σ. τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία οικονομικών καταστάσεων).

Τεχνική Ολυμπιακή και Belterra, κάνοντας χρήση της δυνατότητας που έδινε το SPA, προσέλαβαν έκαστη δικό της ανεξάρτητο εκτιμητή (PwC - Τεχνική Ολυμπιακή, EY - Belterra) και το τελικό πόρισμα που θα καθορίζει και το καθαρό τίμημα πώλησης της Πόρτο Καρράς αναμένεται εντός Μαρτίου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v