Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Τεχνική Ολυμπιακή: Καθαρό ταμείο 106 εκατ. από Πόρτο Καρράς

Πώς από το τίμημα των 205 εκατ. ευρώ μένουν καθαρά για την Τεχνική Ολυμπιακή έως 106 εκατ. ευρώ. Η αποπληρωμή του δανείου της Fortress, τα δικαιώματα μειοψηφίας και τα 62,7 εκατ. ευρώ που δαπανήθηκαν για κλείσιμο παλαιών οφειλών. Τι έχει επενδύσει ως τώρα στη ναυτιλία. Η συνεργασία με Γιουρούκο.

Τεχνική Ολυμπιακή: Καθαρό ταμείο 106 εκατ. από Πόρτο Καρράς

Έως 106 εκατ. ευρώ θα μείνουν καθαρά στο ταμείο του ομίλου Τεχνικής Ολυμπιακής από την πώληση του ξενοδοχειακού συγκροτήματος Πόρτο Καρράς, μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας, την αποπληρωμή δανεισμού και υποχρεώσεων προς ΔΕΚΟ και ΕΦΚΑ και τους οριστικούς συμβιβασμούς για τη χρονίζουσα υπόθεση των χρονομισθώσεων.

Πριν από 10 μήνες, η Τεχνική Ολυμπιακή και μέλη της οικογένειας Στέγγου που ήλεγχαν μειοψηφικά ποσοστά στις μεταβιβαζόμενες εταιρείες υπέγραψαν με την Belterra, εταιρεία συμφερόντων του επιχειρηματία Ιβάν Σαββίδη, σύμβαση πώλησης των δραστηριοτήτων της Πόρτο Καρράς, με τίμημα 205 εκατ. ευρώ. Από τα 205 εκατ. ευρώ, τα 54 εκατ. ευρώ προπληρώθηκαν για να εξοφληθεί η Fortress.

Το κατ' αρχάς τίμημα που αντιστοιχεί στην Τεχνική Ολυμπιακή ανέρχεται σε 168,88 εκατ. ευρώ σε ελεύθερη υποχρεώσεων βάση και θα μειωθεί, με βάση τα ως τώρα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο πληροφοριακό δελτίο, κατά 62,73 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας Πόρτο Καρράς ΑΕ αλλά και των λοιπών υποχρεώσεων, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης αγοραπωλησίας.

Στο διάστημα των τελευταίων μηνών, οι μεταβιβαζόμενες εταιρείες αποπλήρωσαν δάνεια και άλλες υποχρεώσεις 47,8 εκατ. ευρώ, οφειλές σε ΔΕΚΟ και ΕΦΚΑ 3,2 εκατ. ευρώ, ενώ εξόφλησαν μεταχρονολογημένες επιταγές (3,18 εκατ. ευρώ) καθώς και την αναλογία επιστροφής προκαταβολών από τουριστικούς πράκτορες (2,5 εκατ. ευρώ). Τέλος, επήλθαν οριστικοί διακανονισμοί με τους χρονομισθωτές, ύψους 5,9 εκατ. ευρώ.

Έτσι, από το τίμημα μένουν 106,18 εκατ. ευρώ, που αναλογούν στον όμιλο Τεχνικής Ολυμπιακής. Εξ αυτών, έχει ήδη εισπράξει 73,18 εκατ. ευρώ, ενώ τα 33 εκατ. ευρώ μένουν κατατεθειμένα σε λογαριασμό μεσεγγύησης (escrow account), μέχρι την 5η Μαρτίου και την κατάθεση του confirmatory due diligence από την Deloitte, που ενεργεί ως ανεξάρτητος σύμβουλος.

Το τελικό τίμημα της συναλλαγής θα διαμορφωθεί με βάση τα συμπεράσματα της έκθεσης του ανεξάρτητου Συμβούλου επί των οικονομικών καταστάσεων της 15.04.2020 των μεταβιβαζόμενων εταιρειών, με βάση τις υποχρεώσεις τους έως την ίδια ημερομηνία (debt free basis). Σύμφωνα με ενημέρωση που έχει λάβει η Τεχνική Ολυμπιακή από τον ανεξάρτητο Σύμβουλο, η σχετική έκθεση θα παραδοθεί στις 5 Μαρτίου και εν συνεχεία θα αξιολογηθεί από την εταιρεία.

Τα ανοίγματα στη Ναυτιλία...

Ο όμιλος έχει διαθέσει, μέσω της εγγονής εταιρείας, TO Shipping Ltd, το ποσό των 7,8 εκατ. δολαρίων, για να αποκτήσει α) ποσοστό 15% σε έξι πλοιοκτήτριες εταιρείες, οι οποίες προχώρησαν στην απόκτηση ισάριθμων πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και β) ποσοστό 85% στη σύσταση πλοιοκτήτριας εταιρείας, η οποία έχει καταβάλει προκαταβολή για την απόκτηση πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.
Το συνολικό κόστος αγοράς των 6 πρώτων πλοίων ανήλθε σε 73,7 εκατ. δολάρια, εκ των οποίων περίπου τα 21,7 εκατ. καλύφθηκαν από δανεισμό, που έλαβαν οι νεοσύστατες πλοιοκτήτριες εταιρείες.

... και η συνεργασία με την Technomar του Γ. Γιουρούκου

Η δραστηριοποίηση του Ομίλου για τα πρώτα 6 πλοία πραγματοποιήθηκε μέσω της ίδρυσης επενδυτικών σχημάτων με τις εταιρείες Agorgiani Shipping Inc. και Blue Container Ltd, με έδρα τις νήσους Κάιμαν. Η πρώτη ελέγχεται από φυσικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται στον χώρο της ναυτιλίας, μη συνδεδεμένο με τον όμιλο Τεχνικής Ολυμπιακής και η δεύτερη ελέγχεται από αλλοδαπό επενδυτικό οίκο, που επίσης δεν αποτελεί συνδεδεμένο μέρος. Σημειώνεται ότι ο Όμιλος ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ δεν ασκεί έλεγχο ή από κοινού έλεγχο στα εν λόγω επενδυτικά σχήματα.

Η εμπορική διαχείριση (commercial management) των έξι πλοίων έχει ανατεθεί στην εταιρεία CONCHART COMMERCIAL INC. ενώ η τεχνική διαχείριση (technical management) στην εταιρεία TECHNOMAR SHIPPING INC, που ανήκει στον εφοπλιστή Γ. Γιουρούκο, με τον οποίο η οικογένεια Στέγγου διατηρεί από παλιά καλές σχέσεις. Σημειώνεται ότι στην Technomar Shipping συμμετέχει ο κ. Ανδρέας Στέγγος με ποσοστό 49%.

Τέλος, η T.O Shipping, εγγονή εταιρεία της Τεχνικής Ολυμπιακής, συμμετέχει με 85% στη σύσταση της εταιρείας ROMA HOLDINGS LLC με έδρα τις νήσους Μάρσαλ, η οποία υπέγραψε Memorandum of Agreement (ΜoΑ) για την απόκτηση πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, σημαίας Λιβερίας, 9.800 TEU και έτους ναυπήγησης 2006.

Για την παραπάνω συμμετοχή, η TO Shipping κατέβαλε ως προκαταβολή 2,76 εκατ. δολάρια. Το υπόλοιπο ποσοστό 15% της πλοιοκτήτριας εταιρείας ROMA HOLDINGS LLC κατέχει η εταιρεία Agorgiani ΙΙ Shipping Inc.

Το κόστος αγοράς (τελική αξία) του πλοίου εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σε 33,5 εκατ. δολάρια, εκ των οποίων περίπου 19,5 εκατ. δολάρια σχεδιάζεται να καλυφθεί με τραπεζικό δανεισμό που θα αναλάβει η πλοιοκτήτρια εταιρεία. Το ποσοστό που θα αναλογεί στον όμιλο Τεχνικής Ολυμπιακής για την επένδυση αγοράς του πλοίου εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 11,9 εκατ. δολάρια (περιλαμβάνει και την προκαταβολή των 2,76 εκατ. δολαρίων).

Ο σχεδιασμός για real estate, τουρισμό και πράσινη ενέργεια

Ο όμιλος επιδιώκει επίσης την επέκταση των δραστηριοτήτων του, εντός και εκτός Ελλάδος, σε τομείς όπως ο τουρισμός, η «πράσινη» ενέργεια και το Real Estate (επένδυση ή και ανάπτυξη) όπως έχει γράψει το Euro2day.gr.

Η PFC Premier Finance Corporation, που θα δραστηριοποιηθεί στην αγορά των μη εξυπηρετούμενων δανείων, θα εστιάσει στην αγορά ακινήτων από πλειστηριασμούς ή στην αγορά δανείων με εξασφαλίσεις επί ακινήτων. Σημειώνεται ότι συμμετείχε ήδη σε διαγωνιστική διαδικασία για την απόκτηση δανείων ξενοδοχειακής μονάδας, χωρίς να περάσει, όμως, στην επόμενη φάση.

Χρήστος Κίτσιος [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v