Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ασφαλιστικές: H πτώση στις αγορές ψαλίδισε τα ίδια κεφάλαια

Η πτώση μετοχών και ομολόγων πληγώνει τον εγχώριο ασφαλιστικό κλάδο, που βλέπει ενεργητικό και ίδια κεφάλαια να υποχωρούν. Πού επενδύουν τώρα οι ασφαλιστικές.

Ασφαλιστικές: H πτώση στις αγορές ψαλίδισε τα ίδια κεφάλαια

Τις επιπτώσεις από την υποχώρηση των τιμών των μετοχών και των ομολόγων υφίστανται φέτος οι ασφαλιστικές εταιρείες, καθώς οι σχετικές υποαξίες επηρεάζουν αρνητικά το επενδυτικό τους χαρτοφυλάκιο, τα ίδια κεφάλαια και το ενεργητικό τους.

Σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση της Τραπέζης της Ελλάδος, κατά το τρίτο τρίμηνο, το ενεργητικό των ασφαλιστικών εταιρειών υποχώρησε από τα 18,978 στα 18,5 δισ. ευρώ και τα ίδια κεφάλαιά τους μειώθηκαν από τα 3,494 στα 3,328 δισ. ευρώ (οι δείκτες φερεγγυότητας διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα).

Τα κυριότερα στοιχεία που χαρακτηρίζουν το μέσο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο των εγχώριων ασφαλιστικών εταιρειών (βλέπε στοιχεία παρατιθέμενων πινάκων) είναι:

  • Πρώτον, η μεγάλη έμφαση που δίδεται σε τοποθετήσεις που εντάσσονται στις επενδύσεις χαμηλού ρίσκου, όπως οι καταθέσεις και οι τίτλοι σταθερού εισοδήματος (χρεωστικοί τίτλοι, δηλαδή κρατικά και εταιρικά ομόλογα, έντονα γραμμάτια, repos, κ.λπ.). Συγκεκριμένα στις 30 Σεπτεμβρίου του 2022 το 63,8% του ενεργητικού ήταν τοποθετημένο άμεσα σε καταθέσεις και χρεωστικούς τίτλους, καθώς και -έμμεσα- ένα σημαντικό ποσοστό του 21,1% που είχε τη μορφή μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων. Αντίθετα, μόλις το 5% αφορούσε επενδύσεις σε μετοχές, είτε του εσωτερικού είτε του εξωτερικού.
  • Δεύτερον, κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου, παρατηρήθηκε μείωση των καταθέσεων (απέφεραν οριακά ή και μηδενικά επιτόκια σε ένα περιβάλλον υψηλού πληθωρισμού) προκειμένου να μεταφερθούν οι σχετικοί πόροι σε χρεωστικούς τίτλους (οι οποίοι προσέφεραν ελκυστικότερα «κουπόνια») και μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων και 
  • τρίτον, για ένα ακόμη τρίμηνο το μεγαλύτερο τμήμα των επενδύσεων των εγχώριων ασφαλιστικών εταιρειών ήταν τοποθετημένο σε περιουσιακά στοιχεία του εξωτερικού. Ειδικότερα (βλέπε στοιχεία σχετικού πίνακα) στις 30/9/2022 σε ξένους τίτλους ήταν τοποθετημένο το 64% των συνολικών επενδύσεων, όταν στις αρχές της φετινής χρονιάς το ποσοστό αυτό ήταν 61,6% και τον Ιούνιο του 2020 56,9%.

Αντί δηλαδή να αυξάνεται η συμμετοχή των ελληνικών επενδύσεων, υποχωρεί. Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, η κατάσταση αυτή οφείλεται -μεταξύ άλλων- στους αυστηρούς εποπτικούς κανόνες που θέτει το θεσμικό πλαίσιο Solvency II στις ασφαλιστικές εταιρείες και επίσης ότι τα πράγματα θα μπορούσαν να βελτιωθούν ως ένα βαθμό, σε περίπτωση που η Ελλάδα αποκτήσει επενδυτική βαθμίδα (είναι πιθανόν αυτό να λάβει χώρα μέσα στο 2023).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v