Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Εργολήπτες Δημοσίων Εργων: Ανάγκη για Εθνικό Μητρώο Υποδομών

"Δυστυχώς μέχρι σήμερα διαπιστώνουμε ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η προαπαιτούμενη και κατά συνέπεια δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί", αναφέρει ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ένωσης Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων.

Εργολήπτες Δημοσίων Εργων: Ανάγκη για Εθνικό Μητρώο Υποδομών

Την άμεση ενεργοποίηση και λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Υποδομών, το οποίο πρόκειται να περιλαμβάνει όλες τις υποδομές και τα κτίρια που ανήκουν ή βρίσκονται υπό τη διαχείριση φορέων του Δημοσίου τομέα, ζητά σθεναρά η Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ) από τον Υπουργό Υποδομών, ως επιτακτική ανάγκη για το κοινωνικό σύνολο και τη χώρα.

Ενώ ο Τεχνικός Κόσμος υποδέχθηκε με μεγάλη ικανοποίηση αρχικά το 2019, τον νόμο που θέσπισε την συγκρότηση και στη χώρα μας, και στη συνέχεια το 2020 την απόφαση του Υπουργού Υποδομών που ακολούθησε και με την οποία ανατέθηκε η ανάπτυξη, διαχείριση και λειτουργία του Μητρώου στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και συστάθηκε Συντονιστική Επιτροπή Καθοδήγησης για τη διαμόρφωση των απαιτήσεων, το σχεδιασμό και την παρακολούθηση της ανάπτυξής του. Δυστυχώς μέχρι σήμερα διαπιστώνουμε ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η προαπαιτούμενη νομοθετική διαδικασία και κατά συνέπεια δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί το Εθνικό Μητρώο Υποδομών.

Το γεγονός αυτό επιφέρει μεγάλη ανησυχία, αφού είναι απολύτως απαραίτητο να πάρουν σάρκα και οστά τα παραπάνω νομοθετήματα, να εκσυγχρονιστεί η χώρα μας με τις ευρωπαϊκές πρακτικές και να καταγράψει όλες τις Δημόσιες υποδομές με σκοπό τη βιώσιμη λειτουργία τους. Επιπλέον, η εγκατάσταση εξοπλισμού διαδικτύου αποσκοπεί σε λήψη μετρήσεων σε πραγματικό χρόνο για την κατάσταση των υποδομών ώστε εγκαίρως να προγραμματίζονται οι ανάλογες συντηρήσεις που απαιτούνται.

Το πρώτο στάδιο, λοιπόν, είναι η ανάπτυξη του Μητρώου με τη συγκέντρωση των υποδομών της χώρας από όλους τους φορείς και το επόμενο είναι η λειτουργία και εφαρμογή των διαδικασιών του Μητρώου, δηλαδή η ενεργοποίηση της συντήρησης των υποδομών που αποτελεί και την επίτευξη του τελικού στόχου, που θα οδηγήσει σε συνολική αναμόρφωση όλων των υφιστάμενων υποδομών της χώρας.

Για κάθε υποδομή και κτίριο που θα καταγράφεται στο Μητρώο θα αναφέρονται ο χρόνος κατασκευής, ο αρμόδιος φορέας για τη συντήρηση και τον έλεγχό του, τα βασικά χαρακτηριστικά των εργασιών συντήρησης και ελέγχου και ο χρόνος στον οποίο αυτές πρέπει να διενεργούνται.

Σημειώνεται δε χαρακτηριστικά στην επιστολή ότι όπως έχουν πράξει όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν αναπτύξει αντίστοιχο Μητρώο Υποδομών από δεκαετίας και έχουν συμπεριλάβει και την καταγραφή των μνημείων σε αυτό, είναι απαραίτητο και απολύτως αναγκαίο και για τη χώρα μας με την βαρύνουσας σημασίας πολιτιστική κληρονομιά να πράξει το ίδιο καταλήγει ο Πρόεδρος της ΠΕΔΜΕΔΕ κ. Μιχαήλ Δακτυλίδης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v