Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ποιες εισηγμένες «φορτώθηκαν» με έκτακτες ζημίες

Οι δυσάρεστες εκπλήξεις της χρονιάς. Οι απομειώσεις συμμετοχών ή ακινήτων και οι επισφαλείς απαιτήσεις. Ποιες εταιρείες έγραψαν ζημίες από τις επενδύσεις τους. Δεκαοκτώ χαρακτηριστικά παραδείγματα.

Ποιες εισηγμένες «φορτώθηκαν» με έκτακτες ζημίες
Σαν να μην έφταναν οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στις πωλήσεις των εισηγμένων εταιρειών, την κερδοφορία τους το 2012 ήρθε να πλήξει και μια σειρά από έκτακτους παράγοντες, όπως οι απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων, οι επενδυτικές ζημίες και οι μεγάλες επισφαλείς απαιτήσεις.

Αποτέλεσμα αυτού του συνδυασμού ήταν η εγγραφή ακόμη χαμηλότερων αποτελεσμάτων από αυτά που θα δικαιολογούσε η οικονομική κρίση. Ωστόσο, οι επενδυτές θα πρέπει να συνεκτιμήσουν ότι μέρος των περυσινών λογιστικών απωλειών των εταιρειών τους είναι μη επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα, ό,τι αυτό θα μπορούσε ενδεχομένως να σημαίνει για τις προβλέψεις τους σχετικά με τις φετινές επιδόσεις των επιχειρήσεων.

Ενδεικτική είναι η εικόνα που εμφανίζουν οι λογιστικές καταστάσεις των εταιρειών ακινήτων.

Η Eurobank Properties υποχρεώθηκε σε αρνητικό προ φόρων αποτέλεσμα ύψους 25,9 εκατ. ευρώ, ωστόσο η σχετική αυτή επίδοση διαμορφώθηκε εξαιτίας της εγγραφής έκτακτου εξόδου (ζημίες απομείωσης αξίας ακινήτων) 65,7 εκατ. ευρώ (οι ορκωτοί εκτιμητές αποτίμησαν χαμηλότερα από το 2011 την «εύλογη αξία» των ακινήτων της εισηγμένης).

Ανάλογη ήταν η κατάσταση και για τις άλλες εταιρείες του κλάδου: Lamda Development (ζημίες προ φόρων 106,2 εκατ., απομείωση ακινήτων 70,98 εκατ. ευρώ), MIG Real Estate (ζημίες προ φόρων 9,7 εκατ., απομείωση ακινήτων 12,6 εκατ. ευρώ), Trastor (ζημίες προ φόρων 3,76 εκατ. ευρώ, απομείωση ακινήτων 7,058 εκατ. ευρώ).

Απομειώσεις όμως από ακίνητα δεν υπέστησαν μόνο οι εταιρείες του κλάδου, αλλά και επιχειρήσεις λοιπών δραστηριοτήτων που διαθέτουν επενδυτική ακίνητη περιουσία.

Για παράδειγμα, η Δομική Κρήτης υποχρεώθηκε σε αρνητικό προ φόρων αποτέλεσμα 7,46 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων όμως το 1,872 εκατ. οφείλεται σε απομείωση ακίνητης περιουσίας της.

Για τον ίδιο λόγο, το μεγαλύτερο μέρος των ζημιών της Παΐρης οφείλεται στην απομείωση αξίας ακινήτων της (ζημία προ φόρων 1,339 εκατ. ευρώ, απομείωση 1,06 εκατ. ευρώ, αποσβέσεις 1,45 εκατ. ευρώ).

Η Π. Πετρόπουλος μπορεί να εμφάνιζε αρνητικό αποτέλεσμα πριν τη φορολογία (-6,1 εκατ. ευρώ), ωστόσο τα 3,37 εκατ. οφείλονται σε ζημίες από αναπροσαρμογή εύλογης αξίας επενδυτικών ακινήτων. Όσο για τη Δομική Κρήτης, από το προ φόρων αρνητικό αποτέλεσμα (-7,46 εκατ.) το 1,87 εκατ. προέρχεται από τη ζημία αποτίμησης των ακινήτων της.


Συμμετοχές, αποθέματα, επισφάλειες

Η πτώση των τιμών των ακινήτων δεν ήταν ο μόνος λόγος εγγραφής αρνητικών έκτακτων αποτελεσμάτων μέσα στο 2012.

Στην περίπτωση της Autohellas, η προ φόρων κερδοφορία των 11,48 εκατ. ευρώ θα ήταν μεγαλύτερη αν δεν προέκυπτε ζημία από επενδυτική δραστηριότητα (-1,53 εκατ. ευρώ).

H Quest Holdings υποχρεώθηκε μεν σε ζημία 5,7 εκατ., ωστόσο 4,26 εκατ. ήταν η επίπτωση από «αντίστροφη αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση».

Ο Αγροτικός Οίκος Σπύρου (ζημία προ φόρων 5,94 εκατ. ευρώ) ενέγραψε προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων 4,5 εκατ. ευρώ, πρόβλεψη υποτίμησης αποθεμάτων 2 εκατ. ευρώ και πρόβλεψη για ακατάλληλα αποθέματα 1,824 εκατ. ευρώ.

Η Γ.Ε. Δημητρίου με ζημίες 3,43 εκατ. ευρώ λογιστικοποίησε «ζημίες από επενδυτικά ακίνητα» 44 χιλ. ευρώ και «απομείωση λοιπών περιουσιακών στοιχείων» 153 χιλ. ευρώ.

Το μεγαλύτερο μέρος των ζημιών της Axon Holdings (-49,94 εκατ.) οφείλεται σε μη επαναλαμβανόμενους παράγοντες, όπως πρόβλεψη έκπτωσης απαιτήσεων από ΕΟΠΥΥ 7 εκατ. ευρώ, ζημία απομείωσης αξίας ακινήτων 11,55 εκατ. ευρώ, ζημίες από απομείωση υπεραξίας και στοιχείων ενεργητικού 22 εκατ. ευρώ.

Η Σφακιανάκης (κέρδη προ φόρων -43,58 εκατ. ευρώ) ενέγραψε ζημία απομείωσης αξίας χρεογράφων 2,11 εκατ. ευρώ.

Σχεδόν οι μισές ζημίες της εταιρείας πληροφορικής Ίλυδα (-1,596 εκατ.) προέρχονται από τις προβλέψεις απομείωσης (650 χιλιάδες ευρώ) της συμμετοχής της στην εταιρεία Prosvasis.

O όμιλος πληροφορικής Altec (ζημίες 25,6 εκατ. ευρώ) προχώρησε σε απομειώσεις στοιχείων του ενεργητικού του, συνολικού ύψους 22,75 εκατ. ευρώ (μεταξύ των οποίων αποθέματα 3,86 εκατ., εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 16,6 εκατ. ευρώ).

Άλλα παραδείγματα εταιρειών που υποχρεώθηκαν σε έκτακτες ζημίες μέσα στο 2012 ήταν η Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες (2,02 εκατ. ευρώ απομείωση ασώματων πάγιων στοιχείων), η Σάνυο Συμμετοχών (προβλέψεις υποτίμησης συμμετοχών και χρεογράφων 1,296 εκατ. και ζημία από απομείωση θυγατρικής 4,4 εκατ. ευρώ), η Sprider κ.ά.
 

***To Εuro2day.gr ενθαρρύνει τον διάλογο και την έκφραση απόψεων από τους αναγνώστες. Σχολιάστε το άρθρο και πείτε την άποψή σας δημόσια για όσα συμβαίνουν και μας αφορούν όλους. Αν θεωρείτε το άρθρο σημαντικό, διαδώστε το με τα εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v