Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Επιστροφή κεφαλαίου 0,09 ευρώ από Πλαστικά Κρήτης

Την επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,09 ευρώ ανά μετοχή με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά το αντίστοιχο ποσό αποφάσισε, μεταξύ άλλων, η τακτική γενική συνέλευση των Πλαστικών Κρήτης που πραγματοποιήθηκε στις 28/6/2013.

Επιστροφή κεφαλαίου 0,09 ευρώ από Πλαστικά Κρήτης

Η Πλαστικά Κρήτης ενημερώνει ότι η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της, που συνήλθε στις 28/6/2013, αποφάσισε ομόφωνα, μεταξύ άλλων, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 2.464.128 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά το ποσό των 0,09 ευρώ ανά μετοχή και την επιστροφή του ποσού της μείωσης στους μετόχους της εταιρίας με καταβολή μετρητών.

Μετά την μείωση αυτή η ονομαστική αξία της μετοχής διαμορφώνεται από 0,61 ευρώ σε 0,52 ευρώ ανά μετοχή.

Μετά την έγκριση της απόφασης από το υπουργείο Ανάπτυξης και το διοικητικό συμβούλιο του Χ.Α. θα ανακοινωθούν οι δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου.

Επιπλέον, η Γ.Σ. εξουσιοδότησε το Δ.Σ. να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου στους μετόχους και να αποφασίσει ημερομηνία έναρξης καθώς και τρόπο καταβολής του επιστρεφόμενου ποσού στους δικαιούχους.

Με την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέρχεται στο ποσό των 14.237.184 ευρώ από 17.701.312 ευρώ και θα αποτελείται από 27.379.200 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,52 ευρώ από 0,61 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v