Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Εισηγμένες: Οι «χρυσές λεπτομέρειες» των εξαμήνων

Μια σειρά έκτακτων γεγονότων επηρεάζει τα φετινά αποτελέσματα εξαμήνου των εισηγμένων, στρεβλώνοντας την εικόνα. Οι παράγοντες που πρέπει να συνεκτιμηθούν, οι συγκρίσεις με το 2012 και τα συμπεράσματα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα.

Εισηγμένες: Οι «χρυσές λεπτομέρειες» των εξαμήνων

Τα αποτελέσματα του φετινού πρώτου εξαμήνου σε πολλές περιπτώσεις δεν θα είναι συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα περυσινά λόγω κάποιων έκτακτων και μη επαναλαμβανόμενων γεγονότων.

Η συνεχιζόμενη βαθιά κρίση στην ελληνική οικονομία αναμένεται να αφήσει ανάγλυφα τα αποτυπώματά της στα εξαμηνιαία αποτελέσματα των εισηγμένων του Χ.Α., η δημοσίευση των οποίων ολοκληρώνεται στο τέλος του τρέχοντος μήνα.

Γενικότερα, αναμένεται νέα κάμψη των πωλήσεων των εταιρειών που απευθύνονται στην εγχώρια αγορά (σε αρκετές περιπτώσεις θα δούμε και κόπωση ακόμη και σε ομίλους με σαφή εξωστρεφή χαρακτήρα), χωρίς όμως αυτό να μεταφέρεται πάντοτε στην κάτω γραμμή των αποτελεσμάτων, κυρίως λόγω των μεγάλων περικοπών κόστους στις οποίες προχώρησαν οι επιχειρήσεις.

Επίσης, σε αρκετές περιπτώσεις θα δούμε σημαντικές μειώσεις ζημιών και γενικότερα σαφή βελτίωση στο τελικό αποτέλεσμα, η οποία θα οφείλεται κυρίως σε μεγάλου ύψους προβλέψεις, απομειώσεις και γενικότερα σε έκτακτες ζημίες που είχαν εγγραφεί το πρώτο εξάμηνο του 2012. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα των τραπεζών, αλλά και εταιρειών πολλών άλλων κλάδων.

Έτσι, πολλές επιχειρήσεις θα εμφανίσουν βελτιωμένα αποτελέσματα κατά αρκετά εκατομμύρια ή ενδεχομένως και κατά μερικές δεκάδες εκατομμύρια η κάθε μία μόνο και μόνο επειδή φέτος προχώρησαν σε λιγότερες απομειώσεις σε σχέση με πέρυσι. Πρώτο χαρακτηριστικό παράδειγμα από τα ήδη δημοσιευμένα αποτελέσματα αυτό του ομίλου πληροφορικής Altec.  

Ανεξάρτητα πάντως από αυτά, αρνητικά αναμένεται να επηρεάσουν το ύψος των κερδών του πρώτου φετινού εξαμήνου τα εξής:

• Η νέα μεγάλη αύξηση στο ενεργειακό κόστος.

• Μια σειρά μόνιμων ή «έκτακτων» φορολογιών, όπως στην περίπτωση του ΟΠΑΠ, ή στις εταιρείες που εκμεταλλεύονται εναλλακτικές πηγές ενέργειας.

• Η γενικότερη ανοδική τάση των πρώτων υλών (βλέπε κλάδος τροφίμων) με τις επιχειρήσεις να μην μπορούν σε πολλές περιπτώσεις να μετακυλίσουν στην κατανάλωση το αυξημένο κόστος.

• Η διατήρηση των επιτοκίων χορηγήσεων σε πολύ υψηλά επίπεδα, με εξαίρεση φυσικά τις επιχειρήσεις που κατάφεραν με διάφορους τρόπους να μειώσουν σημαντικά την έκθεσή τους στον τραπεζικό δανεισμό.

Οι έκτακτοι παράγοντες

Πέραν όμως αυτών, υπάρχουν και ορισμένοι έκτακτοι (και μη επαναλαμβανόμενοι) παράγοντες που φαίνεται να επηρέασαν σε σημαντικό βαθμό τα αποτελέσματα συγκεκριμένων εισηγμένων του Χ.Α. Ενδεικτικές είναι οι παρακάτω περιπτώσεις:

Αναβαλλόμενη φορολογία: Σε αρκετές περιπτώσεις επιχειρήσεων θα παρατηρηθεί έντονη απόκλιση (είτε θετική, είτε αρνητική) μεταξύ της πορείας των κερδών σε επίπεδο προ φόρων και σε επίπεδο μετά από φόρους. Αυτό οφείλεται στην αλλαγή από φέτος του εταιρικού φορολογικού συντελεστή (από το 20% στο 26%) και στην επίπτωση αυτής της αλλαγής στο κονδύλι της αναβαλλόμενης φορολογίας.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η σύγκριση των αποτελεσμάτων σε επίπεδο προ φόρων απεικονίζει καλύτερα την πορεία της επιχείρησης σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή. Η επίδραση της αλλαγής του φορολογικού συντελεστή είναι μη επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα και επηρεάζει τα φετινά αποτελέσματα εξαμήνου άλλοτε αρνητικά (π.χ. Flexopack, Autohellas, ΕΛΤΡΑΚ, Quest Holdings) και άλλοτε θετικά (π.χ. Ιονική Ξενοδοχειακή).

Το κυπριακό «κούρεμα»: Αφορά κυρίως τις επιχειρήσεις που είχαν καταθέσεις σε κυπριακές τράπεζες οι οποίες υπέστησαν κούρεμα λόγω των γνωστών εξελίξεων στο Νησί της Αφροδίτης (π.χ. JUMBO, J&P Άβαξ και Αθηνά - η τελευταία παρεμπιπτόντως επηρεάζεται θετικότερα από ένα άλλο έκτακτο γεγονός, που είναι η πώληση συμμετοχής της).

Εταιρείες ακινήτων: Τη σημαντικότερη επίπτωση στην κάτω γραμμή των αποτελεσμάτων παίζει η λογιστική αναπροσαρμογή του κονδυλίου της εύλογης αξίας των ακινήτων των εταιρειών του κλάδου (π.χ. Eurobank Properties, Trastor, MIG Real Estate, Lamda Development).

Η αναπροσαρμογή αυτή γίνεται δύο φορές τον χρόνο και εμφανίζεται στα ετήσια και στα εξαμηνιαία αποτελέσματα. Και με δεδομένο ότι είχαμε πτώση στις εύλογες αξίες των ακινήτων (λόγω της συνεχιζόμενης κρίσης):

α) Τα αποτελέσματα των εταιρειών το πρώτο φετινό εξάμηνο ήταν χειρότερα από αυτά του πρώτου τριμήνου, καθώς στις λογιστικές καταστάσεις της 31ης Μαρτίου 2013 απουσίασε η αρνητική αυτή επίδραση στην αποτίμηση.

β) Τα αποτελέσματα του εξαμήνου ήταν εν γένει πολύ βελτιωμένα σε σύγκριση με τα αντίστοιχα περυσινά, καθώς οι φετινές λογιστικές απομειώσεις ήταν σαφώς χαμηλότερες των αντίστοιχων περυσινών.

Ανακεφαλαιοποιήσεις τραπεζών: Οι μεγάλες αυξήσεις κεφαλαίου των τριών συστημικών τραπεζών στο πλαίσιο της επανακεφαλαιοποίησής τους απέφεραν πολύ υψηλά (και μη επαναλαμβανόμενα) κέρδη στην ΕΧΑΕ.

Ιχθυοκαλλιέργειες: Η κάμψη που παρουσιάστηκε το πρώτο φετινό εξάμηνο στις τιμές των ψαριών (τουλάχιστον στα μικρά μεγέθη) επηρέασε αρνητικά τις εύλογες αξίες των βιολογικών αποθεμάτων των εταιρειών του κλάδου της ιχθυοκαλλιέργειας (Νηρέας, Σελόντα, Δίας), με αποτέλεσμα τον αρνητικό επηρεασμό και της κερδοφορίας. Αρνητικά επίσης επέδρασε και το αυξημένων κόστος των τροφών.

Λίβυοι ασθενείς και επισκέπτες: Το περυσινό πρώτο τρίμηνο, τα αποτελέσματα εταιρειών του κλάδου ιδιωτικής υγείας, καθώς και του εισηγμένου ξενοδοχείου President (ΓΕΚΕ) είχαν ενισχυθεί από τη φιλοξενία και τη νοσηλεία ανθρώπων από τη Λιβύη (μετά τις γνωστές πολιτικές και στρατιωτικές ταραχές).

 

Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v