Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βογιατζόγλου: Μείωση ζημιών στο εννεάμηνο

Υποχώρηση κύκλου εργασιών εμφάνισε στο εννεάμηνο 2013 η Βογιατζόγλου Systems, επιτυγχάνοντας ωστόσο να περιορίσει τις ζημίες της τόσο σε επίπεδο ομίλου όσο και μητρικής εταιρίας.

Βογιατζόγλου: Μείωση ζημιών στο εννεάμηνο

Σύμφωνα με τις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις του εννεαμήνου 2013, ο κύκλος εργασιών του ομίλου Βογιατζόγλου Systems διαμορφώθηκε στα 11.860 χιλ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 14,77% σε σχέση με το με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2012 (13.915 χιλ. ευρώ).

Τα μικτά κέρδη έκλεισαν στα 4.561 χιλ. ευρώ, μειωμένα κατά 12,07 % έναντι της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου 2012 (5.187 χιλ. ευρώ). Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) έκλεισαν στα 757 χιλ. ευρώ (295 χιλ. ευρώ το εννεάμηνο 2012).

Τα αποτελέσματα προ φόρων εμφάνισαν κέρδη ύψους 104 χιλ. ευρώ (έναντι ζημιών ύψους 581 χιλ. ευρώ το εννεάμηνο 2012), ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας εμφάνισαν ζημίες ύψους 473 χιλ. ευρώ (ζημίες ύψους 655 χιλ. ευρώ το εννεάμηνο 2012).

Ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρίας διαμορφώθηκε στα 9.389 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 12,17% σε σχέση με το αντίστοιχο εννεάμηνο 2012 (10.689 χιλ. ευρώ).

Τα μικτά κέρδη έκλεισαν στα 3.732 χιλ. ευρώ μειωμένα κατά 7,12% σε σχέση με την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο του 2012 (4.018 χιλ. ευρώ). Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) έκλεισαν στις 721 χιλ. ευρώ (107 χιλ. ευρώ το εννεάμηνο 2012).

Τα αποτελέσματα προ φόρων της μητρικής εμφάνισαν κέρδη ύψους 473 χιλ. ευρώ (ζημίες 313 χιλ. ευρώ το εννεάμηνο 2012), ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της μητρικής εμφάνισαν ζημίες ύψους 92 χιλ. ευρώ (ζημίες 346 χιλ. ευρώ το εννεάμηνο 2012).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v