Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βαρβαρέσος: Μεταβολή ποσοστών μετόχων μετά την ΑΜΚ

Στο 39,25% από 32,59% ανήλθε το ποσοστό του κ. Κωνσταντίνου Βαρβαρέσου στη νηματουργία Βαρβαρέσος μετά την αύξηση κεφαλαίου της εταιρίας, ενώ στο 38,15% από 31,54% διαμορφώθηκε η συμμετοχή της κ. Αναστασίας Βαρβαρέσου.

Βαρβαρέσος: Μεταβολή ποσοστών μετόχων μετά την ΑΜΚ

Η εταιρία Βαρβαρέσος ενημερώνει ότι στις 30/1/2014 λόγω συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών ο κ. Κωνσταντίνος Βαρβαρέσος απέκτησε 3.072.018 μετοχές της εισηγμένης , συνολικής αξίας 921.605,40 ευρώ.

Μετά την εισαγωγή των νέων μετοχών η συμμετοχή του στην εταιρία αυξήθηκε από 3.358.016 μετοχές, που αντιπροσώπευαν ποσοστό 32,59% επί των δικαιωμάτων ψήφου,  σε 6.430.034 μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 39,25%.

Επιπλέον, η κ. Αναστασία Βαρβαρέσου απέκτησε 3.000.422 μετοχές της εισηγμένης, συνολικής αξίας 900.126,60 ευρώ. Μετά την εισαγωγή των νέων μετοχών, η συμμετοχή της στην εταιρία αυξήθηκε από 3.250.627 μετοχές που αντιπροσώπευαν ποσοστό 31,54% επί των δικαιωμάτων ψήφου, σε 6.251.049 μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 38,15%.

Τέλος, σημειώνεται ότι η κ. Αικατερίνη Βαρβαρέσου, μετά την εισαγωγή των νέων μετοχών, κατέχει 683.158 μετοχές και η συμμετοχή της στην εταιρία μειώθηκε σε ποσοστό 4,17% επί των δικαιωμάτων ψήφου έναντι 6,63% που κατείχε πριν την αύξηση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v