Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πλ. Κρήτης: Πρόσθετοι φόροι 1 εκατ. για 2006-2007

Φόροι, τέλη και προσαυξήσεις συνολικού ύψους 1.005.225,37 προέκυψαν από το φορολογικό έλεγχο που διενεργήθηκε στην εταιρία Πλαστικά Κρήτης για τις χρήσεις 2006 και 2007.

Πλ. Κρήτης: Πρόσθετοι φόροι 1 εκατ. για 2006-2007

Η εταιρία Πλαστικά Κρήτης ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος για τις διαχειριστικές χρήσεις 2006 και 2007 από τον οποίο προέκυψαν φόροι, τέλη και προσαυξήσεις συνολικού ύψους 1.005.225,37 ευρώ.

Όπως σημειώνεται η εταιρία είχε σχηματίσει πρόβλεψη για τις αναφερόμενες χρήσεις ύψους 680.000 ευρώ, ενώ το ποσό που επιβάρυνε τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης που λήγει στις 31/12/2013 είναι 325.225,37 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v