Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Δούρος: Ενέργειες για άρση της επιτήρησης

Την άρση των μετοχών της από την κατηγορία επιτήρησης επιδιώκει η Δούρος μέσω της τόνωσης των πωλήσεών της, της μείωσης των λειτουργικών εξόδων αλλά και της συμφωνίας με τις τράπεζες για μεταφορά των βραχυπρόθεσμων οφειλών της.

Δούρος: Ενέργειες για άρση της επιτήρησης
Η εταιρία Δούρος ενημερώνει ότι συνεχίζει τις προσπάθειές της για την άρση των μετοχών της από την κατηγορία της επιτήρησης.

Ειδικότερα, με δεδομένο το γεγονός ότι η κρίση στον κλάδο του ενδύματος συνεχίζεται, η εταιρία εξακολουθεί να πραγματοποιεί κινήσεις εξυγίανσης σε λειτουργικό κυρίως επίπεδο, με την συνεχή παρακολούθηση και μείωση των εξόδων σε σχέση με τις πωλήσεις.

Επίσης, εξακολουθεί την πολιτική των προσφορών που εφαρμόζει κατά καιρούς για να τονώνει τις πωλήσεις της. Τέλος, η εταιρεία σε συμφωνία με τις πιστώτριες τράπεζες έχει μεταφέρει τις βραχυπρόθεσμες οφειλές της, προκειμένου να βελτιώσει τη ρευστότητά της.

Υπενθυμίζεται ότι οι μετοχές της εταιρίας διαπραγματεύονται στην Κατηγορία Επιτήρησης από τις 06/09/2011 με βάση την από 05/09/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, δεδομένου ότι οι ζημίες της περιόδου που έληξε στις 31.12.2010 ήταν μεγαλύτερες από το 30% της καθαρής θέσης.

Τα αποτελέσματα της περιόδου 01.01.2013 - 31.12.2013 σε σχέση με αυτά της αντίστοιχης περσινής περιόδου, καταδεικνύουν ότι οι προσπάθειες της διοίκησης αποφέρουν θετικά αποτελέσματα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v