Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Λεβεντέρης: Από 26/8 η καταβολή τόκου στους προνομιούχους μετόχους

Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του τόκου είναι η 20η Αυγούστου 2014 (RECORD DATE). Ημέρα αποκοπής του δικαιώματος ορίστηκε η Δευτέρα 18 Αυγούστου 2014.

Λεβεντέρης: Από 26/8 η καταβολή τόκου στους προνομιούχους μετόχους
Η ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ ανακοινώνει, την καταβολή τόκου στους προνομιούχους μετόχους σύμφωνα με την απόφαση της Τακτική Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 27ης Ιουνίου 2014:

Μικτό : 0,04355 € ανά Προνομιούχο μετοχή

Μείον παρακρατηθείς φόρος 40% : 0,01742 €

Καθαρό ποσό : 0,02613 € ανά Προνομιούχο μετοχή.

Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του ως άνω τόκου είναι η 20η Αυγούστου 2014 (RECORD DATE). Ημέρα αποκοπής του δικαιώματος ορίστηκε η Δευτέρα 18 Αυγούστου 2014. Κατά συνέπεια, από την ημέρα αυτή οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα είσπραξης τόκων. Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5.5 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών την 26η Αυγούστου 2014 απ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v