Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Σε σώμα συγκροτήθηκε το νέο Δ.Σ. της AS Company

Τη συγκρότηση σε σώμα του νέου διοικητικού συμβουλίου ανακοίνωση η εταιρία AS Company. Πρόεδρος του Δ.Σ. και διευθύνων σύμβουλος ο κ. Ευστράτιος Ανδρεάδης.

Σε σώμα συγκροτήθηκε το νέο Δ.Σ. της AS Company

H εταιρία AS Company ανακοινώνει ότι, μετά τη Γ.Σ. της εταιρίας της 8ης.5.2015, συνήλθε το νεοεκλεγέν Δ.Σ. και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

- Ανδρεάδης Ευστράτιος του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος
- Ανδρεάδου Αναστασία το γένος Αγγέλου Κοζλακίδη, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
- Κωνσταντίνος Ανδρεάδης του Ευστρατίου, εκτελεστικό μέλος
- Πέτρος Ιακώβου του Νικολάου, ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό μέλος
- Ιωάννης Αποστολάκος του Γεωργίου, ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό μέλος
- Θεόφιλος Μεχτερίδης του Ιωάννη, μη εκτελεστικό μέλος.

Η θητεία του ως άνω Δ.Σ. λήγει την 08η.05.2018, παρατείνεται δε αυτοδικαίως μέχρι τη σύγκλιση της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης του έτους 2018, εφόσον αυτή πραγματοποιηθεί μετά την 08η.05.2018.

Επίσης, κατόπιν εκλογής νέου Δ.Σ., ανασυστάθηκε η Τριμελής Ελεγκτική Επιτροπή του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008, η οποία πλέον αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

(α) Πέτρο Ιακώβου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., ως Πρόεδρο αυτής
(β) Ιωάννη Αποστολάκο, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και
(γ) Θεόφιλο Μεχτερίδη, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v