Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Mevaco: Κέρδη 0,16 εκατ. έναντι ζημιών στο Q1

Στα 8,92 εκατ. ευρώ από 5,02 εκατ. ανήλθε ο κύκλος εργασιών της Mevaco στο α΄ τρίμηνο, με τα καθαρά αποτελέσματα να διαμορφώνονται σε κέρδη 0,16 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 0,24 εκατ. ευρώ.

Mevaco: Κέρδη 0,16 εκατ. έναντι ζημιών στο Q1

Βελτίωση των οικονομικών της αποτελεσμάτων πέτυχε στο α΄ τρίμηνο του 2015 η Mevaco, εμφανίζοντας αύξηση κύκλου εργασιών και EBITDA και επιστροφή στην κερδοφορία.

Ειδικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 8,92 εκατ. ευρώ έναντι 5,02 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014, σημειώνοντας αύξηση κατά 77,68%.

Τα μικτά κέρδη του ομίλου διαμορφώθηκαν σε 1,388 χιλ. ευρώ έναντι 479,29 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014, αυξημένα κατά 189,76%, ενώ τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) του ομίλου ανήλθαν σε 632,59 χιλ. ευρώ έναντι101,84 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014 σημειώνοντας αύξηση κατά 521,17%.

Τα αποτελέσματα προ φόρων του ομίλου διαμορφώθηκαν σε κέρδη 214,32 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 305,29 χιλ. ευρώ στην αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν σε κέρδη 160,66 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 236,53 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της χρήσης 2014.

Όσον αφορά την μητρική εταιρία, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 7,95 εκατ. ευρώ έναντι 3,55 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014, σημειώνοντας αύξηση κατά 124,07%.

Τα μικτά κέρδη της εταιρίας ανήλθαν σε 1,33 εκατ. ευρώ έναντι 375,09 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της χρήσης 2014 (αύξηση 255,25%),ενώ τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) ανήλθαν σε 655,92 χιλ. ευρώ έναντι 24,59 χιλ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2014.

Τέλος, τα αποτελέσματα προ φόρων της μητρικής διαμορφώθηκαν σε κέρδη 300,61 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 305,62 χιλ. ευρώ στην αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν σε κέρδη 225,48 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 235,01 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της χρήσης 2014.

Σύμφωνα με την εισηγμένη, η βελτίωση στο σύνολο των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρίας και του ομίλου, παρά τις αρνητικές οικονομικές εξελίξεις και την σημαντική συρρίκνωση της ζήτησης ιδίως στην εγχώρια αγορά, οφείλεται στην αναζήτηση νέων πεδίων δράσης, με εκμετάλλευση της δυνατότητας της εταιρίας να εισέρχεται σε νέους τομείς λόγω της πολυσχιδούς παραγωγικής δυνατότητάς της και ευελιξίας της,

Ειδικότερα, η εταιρία υλοποίησε νέες συνεργασίες τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Οι τελευταίες ενίσχυσαν τον εξαγωγικό προσανατολισμό της, επιτρέποντας στον όμιλο να παραμένει σε ισχυρή οικονομική θέση. Επιπλέον, σημειώνεται ότι η εταιρία και ο όμιλος συνεχίζουν την εκτέλεση των προγραμματισμένων έργων και επενδύσεων τους, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των οικονομικών μεγεθών τους.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v