Κεπενού: Καταβολή μερίσματος μετά τη λήξη της τραπεζικής αργίας

Η έναρξη καταβολής στους μετόχους του μερίσματος χρήσης 2014, ύψους 0,03 ευρώ, δεν θα πραγματοποιηθεί στην ημερομηνία που είχε ανακοινωθεί (3-7-2015), αλλά μετά τη λήξη της τραπεζικής αργίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρίας.

Κεπενού: Καταβολή μερίσματος μετά τη λήξη της τραπεζικής αργίας

Η εταιρία Μύλοι Κεπενού ΑΒΕΕ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι λόγω της τραπεζικής αργίας βραχείας διάρκειας η έναρξη καταβολής στους μετόχους του μερίσματος χρήσης 2014 δεν θα πραγματοποιηθεί στην ημερομηνία που είχε ανακοινωθεί (03-07-2015), αλλά μετά τη λήξη της τραπεζικής αργίας.

Για τη νέα ημερομηνία καταβολής του μερίσματος θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση.

Υπενθυμίζεται το μικτό μέρισμα για τη χρήση 2014 ανέρχεται σε 0,03 ευρώ ανά μετοχή και το καθαρό μέρισμα σε 0,027 ευρώ ανά μετοχή.

Το μικτό μέρισμα ανέρχεται στο ποσό των 201.000,00 ευρώ από κέρδη χρήσης 2014, το οποίο ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10% (με την επιφύλαξη των διατάξεων των συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας). Συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό 180.900 ευρώ ή 0,027 ευρώ ανά μετοχή.

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος, ορίσθηκε η 26/06/2015. Δικαιούχοι του μερίσματος χρήσης 2014, είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι της εταιρίας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την 29η/06/2015 (Record Date).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v