Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Εβροφάρμα: Κέρδη €333 χιλ. έναντι ζημιών στο εξάμηνο

Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της Εβροφάρμα αυξήθηκαν στο εξάμηνο καθώς ανήλθαν για τον Όμιλο σε €2.210 χιλ. και για την Εταιρία σε €1.579 χιλ.

Εβροφάρμα: Κέρδη €333 χιλ. έναντι ζημιών στο εξάμηνο

Με αυξημένες πωλήσεις και κέρδη για την Εβροφάρμα αλλά και για τον Όμιλο έκλεισε το εξάμηνο του τρέχοντος έτους σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, στην περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2015, αυξήθηκαν ο ενοποιημένος και ο εταιρικός κύκλος εργασιών σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους και ανήλθαν σε 14.466 χιλ.€ και 13.901 χιλ.€ αντίστοιχα έναντι 11.982 χιλ.€ και 11.708 χιλ.€ (αύξηση 20,7% και 18,7% αντίστοιχα).

Επίσης οι εξαγωγές που αφορούν κυρίως ελληνικό γιαούρτι, φέτα ποπ και βιολογικά τυριά αυξήθηκαν κατά 24%. Να σημειωθεί ότι η αύξηση προέρχεται από την αύξηση του όγκου των πωλήσεων καθώς οι μέσες τιμές πώλησης δεν παρουσιάζουν σημαντικές μεταβολές.

Ως αποτέλεσμα τα κέρδη προ φόρων βελτιώθηκαν καθώς τα ενοποιημένα από -337 χιλ € ανήλθαν 758 χιλ.€ τα δε εταιρικά στα 443 χιλ.€ από -582 χιλ.€.

Το ενοποιημένο αποτέλεσμα μετά φόρων ανήλθε σε 333 χιλ.€ έναντι -355 χιλ.€ της περσινής περιόδου και το εταιρικό σε 186χιλ. € έναντι -534 χιλ.€ αντίστοιχα.

Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν επίσης κατά την τρέχουσα περίοδο ανήλθαν για τον Όμιλο σε 2.210 χιλ.€ (έναντι1.673 χιλ.€) και για την Εταιρία σε 1.579 χιλ. € (έναντι1.076 χιλ.€).

Σε επίπεδο δραστηριοτήτων και παρά την αρνητική οικονομική και πολιτική συγκυρία τα ανωτέρω βελτιωμένα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα αντανακλούν τις προσπάθειες του Ομίλου των τελευταίων ετών με στόχους τη μείωση των λειτουργικών εξόδων, την αναδιοργάνωση του δικτύου πωλήσεων, την ανάπτυξη νέων προϊόντων και την αύξηση των εξαγωγών.

Βασική παράμετρος επίτευξης των ανωτέρω στόχων αποτελεί και η αύξηση του ιδιοπαραγώμενου ανωτέρας ποιότητας ελληνικού αγελαδινού γάλακτος , που δημιουργεί σημαντικές συνέργειες και επηρεάζει θετικά την ποιότητα των προϊόντων και κατά επέκταση την αύξηση των πωλήσεων και των εξαγωγών.

Ήδη, η θυγατρική CAMPUS A.E. με το cluster (ένας μοντέρνος συνεργατισμός) των δώδεκα νεαρών κτηνοτρόφων που δημιούργησε στο χωριό Μέστη, παράγει 35 τόνους γάλα ημερησίως και ανέρχεται σχεδόν στο 2,5% της εθνικής παραγωγής νωπού αγελαδινού γάλακτος. Αξίζει να σημειωθεί ότι η χώρα μας είναι ελλειμματική και πραγματοποιεί μεγάλες εισαγωγές γάλακτος και γαλακτοκομικών αφού καλύπτει μόνο το 35% των αναγκών της.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v