Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Γύρισε σε κέρδη η Κυριακούλης το α’ εξάμηνο

Περισσότερα σκάφη διέθεσε προς ναύλωση η εταιρεία ενώ αυξημένο ήταν και το μέσο ναυλοσύμφωνο στα 3.277 ευρώ. Η επιχείρηση κατάφερε να περάσει σε κερδοφορία έναντι ζημιών το πρώτο εξάμηνο του 2014.

Γύρισε σε κέρδη η Κυριακούλης το α’ εξάμηνο

To A΄ εξάµηνο του 2015 η «Κυριακούλης Μεσογειακαί Κρουαζιέραι Ναυτιλιακή Α.Ε.», σηµείωσε αύξηση του κύκλου εργασιών, ο οποίος προέρχεται αποκλειστικά από ναυλώσεις ιδιόκτητων σκαφών αναψυχής, κατά 29,23% συγκρινόµενος µε εκείνο του Α΄ εξαµήνου του 2014.

Οπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις εξαμήνου η µεταβολή αυτή οφείλεται στην αύξηση των διαθέσιµων προς ναύλωση ιδιόκτητων σκαφών αναψυχής (διατέθηκαν 134 σε σχέση µε τα 120 της συγκρίσιµης περιόδου), καθώς και στην αύξηση του εσόδου ανά ναυλοσύµφωνο από € 2.762/ναυλοσύµφωνο σε 3.277 €/ναυλοσύµφωνο, ενώ ο αριθµός των ναυλοσυµφώνων ανά ναυλωµένο σκάφος αναψυχής µειώθηκε από 5,23 σε 5,10.

Το κόστος πωληθέντων – που περιλαµβάνει τα έξοδα σκαφών αναψυχής - αυξήθηκε κατά ποσοστό 7,58% διότι, όπως αναφέρεται, η µείωση των παγίων εξόδων ανά σκάφος αναψυχής σε συνδυασµό µε τη µείωση των µεταβλητών εξόδων ανά ναύλο αντιστάθµισε την αύξηση του αριθµού των ναυλωθέντων σκαφών αναψυχής.

Τα έξοδα διάθεσης και διοίκησης αυξήθηκαν κατά ποσοστό 3,52% και 21,44% αντίστοιχα (ή κατά ποσό €2.089 και €45.877 αντίστοιχα).

Ως συνέπεια των παραπάνω µεταβολών, οι ζηµιές προ φόρων της συγκρίσιµης περιόδου του A΄ εξαµήνου του 2014 ποσού €641.028, εµφάνισαν αντιστροφή σε κέρδη ποσού €1.250.664, κατά το Α΄ εξάµηνο του 2015.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v