Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Λεβεντέρης: Καταβλητέοι φόροι 200.169,04 ευρώ

Καταβλητέοι πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις ύψους 200.169,04 ευρώ προέκυψαν από την ολοκλήρωση του τακτικού φορολογικού ελέγχου, που πραγματοποιήθηκε στην εταιρία Λεβεντέρης για τις χρήσεις 2003, 2004 και 2005.

Λεβεντέρης: Καταβλητέοι φόροι 200.169,04 ευρώ
Καταβλητέοι πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις ύψους 200.169,04 ευρώ προέκυψαν από την ολοκλήρωση του τακτικού φορολογικού ελέγχου, που πραγματοποιήθηκε στην εταιρία Λεβεντέρης για τις χρήσεις 2003, 2004 και 2005.

Το ποσό αυτό θα επιβαρύνει τα αποτελέσματα της χρήσης 2007.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v