Paperpack: Την διανομή μερίσματος €0,099/μετοχή ενέκρινε η ΓΣ

Τη διανομή μερίσματος και την εκλογή του νέου Διοκητικού Συμβουλίου, αποφάσισε μεταξύ άλλων η Γενική Συνέλευση της Paperpack.

Paperpack: Την διανομή μερίσματος €0,099/μετοχή ενέκρινε η ΓΣ

Σήμερα 19 Απριλίου πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Paperpack.

Στη συνέλευση παρευρέθηκαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου επτά μέτοχοι, που αντιπροσωπεύουν το 71,57% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, ήτοι 2.829.170 κοινές ονομαστικές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου επί του συνόλου των 3.953.090 κοινών ονομαστικών μετοχών μετά ψήφου, που διαιρείται το συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας.

Αφού συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία, η Γενική Συνέλευση υπερψήφισε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

ΘΕΜΑ 1ο: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 71,57% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 2.829.170 μετοχές, και 2.829.170 έγκυρες θετικές ψήφους), την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας της χρήσης 2015, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

ΘΕΜΑ 2ο: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 71,57% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 2.829.170 μετοχές, και 2.829.170 έγκυρες θετικές ψήφους), την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015.

ΘΕΜΑ 3ο: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 71,57% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 2.829.170 μετοχές, και 2.829.170 έγκυρες θετικές ψήφους), την έγκριση του πίνακα διαθέσεως των αποτελεσμάτων της χρήσης 2015 (01/01/2015-31/12/2015).

ΘΕΜΑ 4ο: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 71,57% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 2.829.170 μετοχές, και 2.829.170 έγκυρες θετικές ψήφους) την έγκριση της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την από 18.03.2016 Ετήσια Έκθεσή του, περί διανομής μερίσματος 0,1100 ευρώ ανά μετοχή για την χρήση 2015. Το καθαρό μέρισμα ανά μετοχή, αφαιρουμένου του φόρου μερισμάτων 10% που θα λάβει κάθε μέτοχος, ανέρχεται σε 0,0990 ευρώ ανά μετοχή. Η καταβολή του μερίσματος θα γίνει μέσω Τραπέζης την 02/06/2016 και δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι που θα κατέχουν μετοχές την 27/05/2016 (record date), ενώ η ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίζεται η 26/052016.

ΘΕΜΑ 5ο: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 71,57% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 2.829.170 μετοχές, και 2.829.170 έγκυρες θετικές ψήφους), την χορήγηση αδείας σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Δ.Σ. και τους διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια και στην διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου (συνδεδεμένων επιχειρήσεων της εταιρείας), που επιδιώκουν τους αυτούς ή παραπλήσιους σκοπούς με την εταιρεία.

ΘΕΜΑ 6ο: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 71,57% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 2.829.170 μετοχές, και 2.829.170 έγκυρες θετικές ψήφους), την έγκριση των αμοιβών που χορηγήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2015 σύμφωνα με την από 07.04.2015 απόφαση προέγκρισης της Γενικής Συνέλευσης, και την προέγκριση του συνολικού ύψους των αμοιβών, οι οποίες θα διανεμηθούν για την χρήση 2016 σε μέλη του Δ.Σ. σύμφωνα με αποφάσεις του Δ.Σ..

ΘΕΜΑ 7ο: Η Γενική Συνέλευση κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, αποφάσισε ομόφωνα, με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 71,57% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 2.829.170 μετοχές, και 2.829.170 έγκυρες θετικές ψήφους), την εκλογή της ελεγκτικής εταιρίας, "MAZARS Α.Ε. (Α.Μ.ΕΛΤΕ 17) για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης 1/1/2016 – 31/12/2016 και της Διενέργειας ειδικού φορολογικού ελέγχου για τη χορήγηση ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού διαχείρισης χρήσης 2016, διορίζοντας ως τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Κωνσταντίνο Μακρή του Γεωργίου (Α.Μ.ΕΛΤΕ 1483) και ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Μιχαήλ Παπάζογλου του Χρήστου (Α.Μ.ΕΛΤΕ 1642) και όρισε την αμοιβή τους.

ΘΕΜΑ 8ο: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 71,57% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 2.829.170 μετοχές, και 2.829.170 έγκυρες θετικές ψήφους) την εκλογή των κ.κ. Ιωάννη Τσουκαρίδη του Πέτρου, Τζουλιάνας Τσουκαρίδη του Ιωάννη, Κορίνας Φασούλη του Ευθυμίου, Τίτου Βασιλόπουλου του Περικλή, Λάμπρου Φράγκου του Ευθυμίου, Δημητρίου Αντωνάκου του Αναστασίου και Νικολάου Ζέτου του Δημοσθένη, ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Η θητεία του νέου Δ.Σ ορίζεται τριετής. Το ως άνω Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει την εταιρία τα τρία (3) επόμενα έτη, ήτοι μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2019 η οποία θα συγκληθεί το αργότερο έως την 30η Ιουνίου 2019, εκτός αν ήθελε αποφασίσει διαφορετικά η ΓΣ.

Στη συνέχεια η γενική συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί ως οριστούν εκ των ανωτέρω μελών που απαρτίζουν το νεοεκλεγέν Δ.Σ., οι κκ Δημήτριος Αντωνάκος του Αναστασίου και Τίτος Βασιλόπουλος του Περικλή ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη σύμφωνα με την παρ.1 άρθρο 3 του Ν. 3061/2002, ως τροποποιήθηκε με την παρ.1 άρθρο. 26 του Ν. 3091/24.12.2002.

Τα ανωτέρω πρόσωπα πληρούν τις προϋποθέσεις για το διορισμό τους ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη δεδομένου ότι δεν κατέχουν μετοχές (σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου) της εταιρίας και δεν έχουν σχέση εξάρτησης με την εταιρία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα ως αυτή ορίζεται στις υπό α έως δ περιπτώσεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του νόμου 3016/2002 ως ισχύει σήμερα.

Εκτελεστικά μέλη θα είναι οι κκ Ιωάννης Τσουκαρίδης του Πέτρου, Τζουλιάνα Τσουκαρίδη του Ιωάννη και Νικόλαος Ζέτος του Δημοσθένη, ενώ μη εκτελεστικά μέλη θα είναι οι κκ Κορίνα Φασούλη του Ευθυμίου και Λάμπρος Φράγκος του Ευθυμίου.

Η ιδιότητα των μελών του διοικητικού συμβουλίου θα οριστεί από το διοικητικό συμβούλιο κατά την συγκρότησή του σε σώμα.

ΘΕΜΑ 9ο: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων 71,57% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 2.829.170 μετοχές, και 2.829.170 έγκυρες θετικές ψήφους) την εκλογή της κ. Κορίνα Φασούλη Αντιπρόεδρο και μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. δικηγόρο , ως προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 και των κ.κ. Λάμπρο Φράγκο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. δικηγόρο, Τίτο Βασιλόπουλο ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 όπως ισχύει.

ΘΕΜΑ 10ο: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 71,57% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 2.829.170 μετοχές, και 2.829.170 έγκυρες θετικές ψήφους) την τροποποίηση των σημείων 16 και 26 των Ορισμών του Προγράμματος του Ομολογιακού Δανείου, ποσού 9.800.000,00 Ευρώ, εκδόσεως της εταιρείας το οποίο καλύφθηκε δυνάμει της υπ' αριθμ. 988737/25.07.2007 Σύμβασης Κάλυψης Κοινού Ομολογιακού Δανείου, Ορισμού Πληρεξουσίου Καταβολών και Ορισμού Διοργανωτή-Εκπροσώπου των Ομολογιούχων Δανειστών, σχετικά με την μείωση της ονομαστικής αξίας των ομολογιών από πεντακόσια (500,00) ευρώ εκάστη σε ένα (1,00) ευρώ εκάστη, με αύξηση του αριθμού των ομολογιών από δεκαεννέα χιλιάδες εξακόσιες (19.600) ονομαστικές Ομολογίες σε εννέα εκατομμύρια οχτακόσιες χιλιάδες (9.800.000) ονομαστικές Ομολογίες αντίστοιχα, μετά δε την ως άνω τροποποίηση, οι ως άνω Ορισμοί θα έχουν εφεξής ως εξής:

«16. «Ομολογίες» νοούνται εννέα εκατομμύρια οχτακόσιες χιλιάδες (9.800.000) ονομαστικές Ομολογίες, ονομαστικής αξίας εκάστης, Ευρώ ένα (€ 1,00) ή και οποιεσδήποτε από τις Ομολογίες αυτές, οι οποίες θα εκδοθούν από τον Εκδότη για το Δάνειο. Όλες οι Ομολογίες θα εκδοθούν από τον Εκδότη στο άρτιο και θα ενσωματώνονται στους Τίτλους, όπως αυτοί ορίζονται στο σημείο 26 των Ορισμών.»

«26. «Τίτλοι» νοούνται τίτλοι ονομαστικών αξιογράφων, κάθε ένας από τους οποίους ενσωματώνει μία ή περισσότερες Ομολογίες, οι οποίοι θα έχουν το περιεχόμενο του υποδείγματος τίτλου που περιέχεται στο Παράρτημα «Β» της παρούσας», καθώς επίσης αποφάσισε και την τροποποίηση οιουδήποτε άλλου όρου του Προγράμματος του ως άνω Ομολογιακού Δανείου ή/και εγγράφου που συνεπάγεται η κατά τα άνω τροποποίηση των Ορισμών 16 και 26.

Όλοι οι όροι του Ομολογιακού Δανείου εξακολουθούν να ισχύουν όπως εγκρίθηκαν από τα όργανα της εταιρείας κατά την έκδοση του Δανείου καθώς και από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 23ης Οκτωβρίου 2009 και της 30ης Σεπτεμβρίου 2013, σε συνέχεια των οποίων υπεγράφησαν οι από 27ης Οκτωβρίου 2009 και από 4ης Δεκεμβρίου 2013 Τροποποιήσεις Σύμβασης Ομολογιακού Δανείου καθώς και με την από 21.03.2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και την συνακόλουθη από 22.03.2016 Τροποποίηση Σύμβασης Ομολογιακού Δανείου, την οποία η παρούσα Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 71,57% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 2.829.170 μετοχές, και 2.829.170 έγκυρες θετικές ψήφους).

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v