Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πειραιώς: Πουλάει το 15% της ΕΥΠΙΚ στην EBRD

Συμφωνία για την πώληση 4.125.552 μετοχών της ασφαλιστικής. Εγκρίθηκε από την ΤτΕ η απόκτηση ειδικής συμμετοχής. Η δέσμευση της Πειραιώς για πώληση των non core business assets και οι στόχοι για φέτος της Ευρωπαϊκής Πίστης.

Πειραιώς: Πουλάει το 15% της ΕΥΠΙΚ στην EBRD

Το πρώτο βήμα για την αποεπένδυσή της από την Ευρωπαϊκή Πίστη είναι έτοιμη να κάνει η Τράπεζα Πειραιώς καθώς έχει έλθει σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), για να της μεταβιβάσει το 15% του μετοχικού κεφαλαίου της εισηγμένης ασφαλιστικής εταιρείας.

Η συμφωνία έχει ήδη λάβει την έγκριση του επόπτη. Ειδικότερα η Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΕΠΑΘ) της Τράπεζας της Ελλάδος ενέκρινε κατά τη συνεδρίασή της, στις 25 Απριλίου, την απόκτηση ειδικής συμμετοχής από την EBRD στην Ευρωπαϊκή Πίστη.

Η ΕΠΑΘ έλαβε υπόψη της τόσο το σχετικό αίτημα της EBRD να αγοράσει 4.125.552 μετοχές Ευρωπαϊκής Πίστης από την Πειραιώς, όσο και τη γνωστοποίηση της τράπεζας ότι προτίθεται να προβεί στην πώληση των μετοχών που κατέχει στην ασφαλιστική εταιρεία.

Σημειώνεται ότι η Πειραιώς, βάσει του αναθεωρημένου πλάνου αναδιάρθρωσης, δεσμεύεται να πωλήσει τις εν Ελλάδι θυγατρικές ή συμμετοχές, σε τομείς που δεν αποτελούν core business, μεταξύ των οποίων βέβαια και το 28,646% που κατέχει στην Ευρωπαϊκή Πίστη και αντιστοιχεί σε 7.878.775 μετοχές.

Μετά την πώληση του 15%, το ποσοστό της Πειραιώς στην Ευρωπαϊκή Πίστη θα πέσει στο 13,5% και είναι πιθανόν να μην την ενοποιεί ούτε με τη μέθοδο της καθαρής θέσης όπως έκανε μέχρι σήμερα. Τον Ιανουάριο του 2015 η Πειραιώς είχε πωλήσει 436,5 χιλ. μετοχές Ευρωπαϊκής Πίστης, μειώνοντας το ποσοστό της στο 28,64%.

Για τη φετινή χρονιά η Ευρωπαϊκή Πίστη έχει ως στόχο την αύξηση της καθαρής παραγωγής κατά 5,4%, παρά το δυσχερές περιβάλλον και την εκτιμώμενη περαιτέρω συρρίκνωση της εγχώριας ασφαλιστικής αγοράς.

Επιπρόσθετα, επιδιώκεται μείωση των γενικών εξόδων ως ποσοστό επί της παραγωγής κατά 0,5%, αύξηση των εσόδων επενδύσεων κατά 10%, μείωση του κόστους πρόσκτησης κατά 1%, διατήρηση του συντελεστή ζημιών στα επίπεδα του 2015, όπως και της κερδοφορίας.

Χρήστος Κίτσιος [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v