Μύλοι Κεπενού: Δεν έχουμε καμία απαίτηση έναντι της Μαρινόπουλος

Η εισηγμένη δεν έχει την οποιαδήποτε συνεργασία ή/και επιχειρηματική ή συναλλακτική σχέση, άμεση ή/και έμμεση με τη ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ. Κατά συνέπεια, δεν διατηρεί και την οποιανδήποτε απαίτηση κατά αυτής, ληξιπρόθεσμη ή μη.

Μύλοι Κεπενού: Δεν έχουμε καμία απαίτηση έναντι της Μαρινόπουλος
Η ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ, σε συνέχεια ερωτήματος που υπεβλήθη δυνάμει της από 29/06/2016 (αρ.πρωτ.2412) επιστολής της Διεύθυνσης Εισηγμένων Εταιρειών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Η Εταιρεία δεν έχει την οποιαδήποτε συνεργασία ή/και επιχειρηματική ή συναλλακτική σχέση, άμεση ή/και έμμεση (λ.χ. από επιταγές πελατείας) με τη ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Κατά συνέπεια, δεν διατηρεί και την οποιαδήποτε απαίτηση κατά αυτής, ληξιπρόθεσμη ή μη.

Ως εκ τούτου, η όποια εξέλιξη σε νομικό, οικονομικό ή επιχειρηματικό επίπεδο σε σχέση με τη ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. δεν πρόκειται να έχει την οποιαδήποτε άμεση επίπτωση στα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας, ενδεικτικώς στον κύκλο εργασιών, στα αποτελέσματα και στα ίδια κεφάλαιά της, αναφέρει η εταιρία.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v