Σαραντόπουλος: Δεν έχουμε απαιτήσεις έναντι της Μαρινόπουλος

Δεν υπάρχουν σχετικές απαιτήσεις της εισηγμένης και δεν συντρέχουν λόγοι ενδεχόμενης επίπτωσης επί του κύκλου εργασιών, των αποτελεσμάτων και της οικονομικής της θέσης.

Σαραντόπουλος: Δεν έχουμε απαιτήσεις έναντι της Μαρινόπουλος

Η ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ σε απάντηση του ερωτήματος που έλαβε με την με αρ. πρωτ. 2418/29.06.2016 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στο πλαίσιο της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού με στόχο την προστασία των επενδυτών και την εύρυθμη λειτουργία της χρηματιστηριακής αγοράς, ανακοινώνει ότι δεν υπάρχουν εμπορικές, οικονομικές ή άλλες συναλλαγές με την ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 

Ως εκ τούτου δεν υπάρχουν σχετικές απαιτήσεις της Εταιρείας και δεν συντρέχουν λόγοι ενδεχόμενης επίπτωσης επί του κύκλου εργασιών, των αποτελεσμάτων και της οικονομικής της θέσης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v