Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πετρόπουλος: Στο 1,6 εκατ. τα κέρδη στο α΄ εξάμηνο

Στα 49,3 εκατ. ανήλθαν οι τιμολογηθείσες πωλήσεις του ομίλου Πετρόπουλο στο α΄ εξάμηνο, ενισχυμένες κατά 24,8%, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας αυξήθηκαν σε 1,6 εκατ. από 72,6 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2015.

Πετρόπουλος: Στο 1,6 εκατ. τα κέρδη στο α΄ εξάμηνο
Σημαντική βελτίωση εμφάνισαν το α΄ εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης τα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου Πετρόπουλου.

Ειδικότερα, οι τιμολογηθείσες πωλήσεις του ομίλου κατά την περίοδο 1 Ιανουαρίου - 30 Ιουνίου αυξήθηκαν κατά 24,8% και ανήλθαν σε 49,3 εκατ. ευρώ, έναντι 39,5 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2015.

Το ΕΒΙTDA του ομίλου ανήλθε σε 3,476 εκατ. ευρώ, ενισχυμένο κατά 22,4% σε σχέση με τα 2,841 εκατ. ευρώ του α΄ εξαμήνου 2015.

Σε ότι αφορά τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 2.275.434 ευρώ έναντι 586.836 ευρώ το 2015, ενώ τα κέρδη μετά από τους φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας έφτασαν στο 1.602.619 ευρώ έναντι 72.630 ευρώ το αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης χρήσης.

Ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός μειώθηκε κατά 47% και ανήλθε σε 5,759 εκατ. ευρώ από 10,851 εκατ. ευρώ στις 30.6.2015, τα ταμειακά διαθέσιμα αυξήθηκαν κατά 9% και ανήλθαν σε 16,173 εκατ. ευρώ (από 14,806 εκατ. στις 30.6.2015), ενώ τα ίδια κεφάλαια ενισχύθηκαν στα 31.794 εκατ. ευρώ από 30.793 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015.

Τέλος, ο δείκτης φερεγγυότητας του ομίλου (καθαρή θέση ως ποσοστό του συνόλου του ενεργητικού χωρίς τα μετρητά και ισοδύναμα) στις 30.6.2016 ήταν 58% (έναντι 55% στις 30.6.2015).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v