Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μεβγάλ: Ζημίες 14,3 εκατ. ευρώ λόγω υψηλών προβλέψεων

Νέο διοικητικό συμβούλιο, αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και συζητήσεις για αναδιάρθρωση δανείων από τη γαλακτοβιομηχανία. Στα 110 εκατ. ευρώ υποχώρησε ο τζίρος, ενώ η εταιρεία προχώρησε σε μεγάλες προβλέψεις για απομείωση απαιτήσεων.

Μεβγάλ: Ζημίες 14,3 εκατ. ευρώ λόγω υψηλών προβλέψεων

Υποχώρησε ο κύκλος εργασιών της ΜΕΒΓΑΛ το 2015 καθώς διαμορφώθηκε σε €110,3 εκατ., ή 12,2% μικρότερος έναντι του 2014. Οι εξαγωγές ωστόσο παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα, αποτελώντας το 32,9% των συνολικών πωλήσεων, ποσοστό αυξημένο σε σχέση με το 29,6% του 2014. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, τα λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη) προ φόρων, χρηματοδοτικών εξόδων, αποσβέσεων και προβλέψεων απομείωσης απαιτήσεων (operating EBITDA) το 2015 ανήλθαν σε €7,2 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά €4,4 εκατ. σε σύγκριση με τα €2,8 εκατ. του 2014.

Η Διοίκηση της εταιρείας αποφάσισε τη διενέργεια προβλέψεων απομείωσης απαιτήσεων παλαιοτέρων χρήσεων ύψους €18,8 εκατ. και ως εκ τούτου τα καθαρά αποτελέσματα παρουσιάζουν ζημίες μετά φόρων της τάξης των €14,3 εκατ.
Να σημειωθεί ότι η Μεβγάλ το 2015 απασχόλησε 677 εργαζόμενους.

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Παράλληλα, η Γενική Συνέλευση της 25ης Αυγούστου ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων 2014 και 2015 και εξέλεξε νέο πενταμελές Δ.Σ., το οποίο μετά τη συγκρότησή του σε σώμα έχει την ακόλουθη σύνθεση:

Χριστόδουλος Αντωνιάδης, Πρόεδρος (μη εκτελεστικός)

Μαρία Χατζάκου, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Νικήτας Ποθουλάκης, Μέλος & Γενικός Διευθυντής

Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος Χατζάκος, Μέλος

Γεώργιος Γουλιέλμος, Μέλος

Η αύξηση κεφαλαίου και το μετοχολόγιο

Όπως υποστηρίζει η εταιρεία, η αλλαγή της διοίκησης στις 20 Ιανουαρίου 2016, με πρόεδρο του ΔΣ τον κ. Συμεωνίδη και Αντιπρόεδρο την κα Χατζάκου, είχε ως επιδίωξη την ανασύνταξη της εταιρείας και την εκπόνηση νέου πενταετούς επιχειρησιακού σχεδίου, το οποίο και εντάσσεται στο πλαίσιο των συζητήσεων με τις τράπεζες για την αναδιάρθρωση του δανεισμού, ύψους €53,5 εκατ.

Παράλληλα και στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδίου, αποφασίστηκε η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) της εταιρείας κατά €10 εκατ., προκειμένου να ενισχυθεί τόσο η ταμειακή όσο και η κεφαλαιακή της θέση.

Μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ, η μετοχική σύνθεση της εταιρείας διαμορφώνεται: Οικογένεια Χατζάκου 43,18%, ΔΕΛΤΑ 43,18% και Οικογένεια Συμεωνίδη 13,62%.

Με τη νέα μετοχική σύνθεση και τη νέα διοικητική της δομή η ΜΕΒΓΑΛ στοχεύει στην ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης του τραπεζικού της δανεισμού, τη βελτιστοποίηση και εκσυγχρονισμό της παραγωγικής της δομής καθώς και τη μεγιστοποίηση των συνεργειών με τη ΔΕΛΤΑ, θυγατρική της VIVARTIA του Ομίλου MIG, στο πλαίσιο της ανεξάρτητης πορείας των δύο εταιρειών.

Η νέα διοίκηση της εταιρείας είναι σταθερά προσηλωμένη στους στόχους του Business Plan 2016-2020 και μαζί με το σύνολο των εργαζομένων της θα εργαστεί σκληρά, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι και να ξανακερδίσει η ΜΕΒΓΑΛ τη θέση που πραγματικά της ανήκει στην αγορά, καταλήγει η ανακοίνωση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v