Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Fieratex: Στο β' εξάμηνο υπερκάλυψε τις απώλειες

Η εισηγμένη εταιρεία θα μπορούσε να σημειώνει μεγαλύτερες εξαγωγές, αν υπήρχε η απαιτούμενη χρηματοδότηση από το τραπεζικό σύστημα. Στο β' εξάμηνο του 2016, υπερκάλυψε τις απώλειες τζίρου που είχε στο πρώτο μισό του προηγούμενου έτους.

Fieratex: Στο β' εξάμηνο υπερκάλυψε τις απώλειες

Βελτιωμένη πορεία σημείωσε η εταιρεία παραγωγής υφασμάτων Fieratex κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2016, με αποτέλεσμα όχι μόνο να καλυφθεί η υστέρηση που είχε παρατηρηθεί κατά το πρώτο μισό του έτους, αλλά και να παρατηρηθεί μικρή άνοδος κύκλου εργασιών στο σύνολο της οικονομικής χρήσης.

Το πρώτο εξάμηνο είχε κλείσει για την εισηγμένη με πωλήσεις ύψους 13,84 εκατ. ευρώ (έναντι 14,53 εκατ.), με θετικό EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων στο 2,49% επί των πωλήσεων ή στα +344 χιλ. ευρώ), με αρνητικά κέρδη προ φόρων και τόκων (-416 χιλ. έναντι +395 χιλ. ευρώ) και ζημιογόνο καθαρό αποτέλεσμα (-454 έναντι -61 χιλ. ευρώ).

Στις 30/6/2016, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων είχε διαμορφωθεί στα 12,35 εκατ. ευρώ, το σύνολο του δανεισμού (μακροπρόθεσμου και βραχυπρόθεσμου) στα 4,2 εκατ. ευρώ και ο καθαρός δανεισμός στα 3,7 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με κύκλους προσκείμενους στην εισηγμένη, η βελτιωμένη επίδοση του δεύτερου εξαμήνου οφείλεται στις αυξημένες πωλήσεις (προσελκύστηκαν νέοι πελάτες) που κατευθύνθηκαν στο εξωτερικό, οι οποίες αποτελούν περίπου το 60% του συνολικού κύκλου εργασιών.

Παράλληλα, συγκρατημένη αισιοδοξία υπάρχει και για τη φετινή χρήση, καθώς ζήτηση από το εξωτερικό φαίνεται να υπάρχει.

Περιοριστικός όμως παράγοντας για την περαιτέρω τόνωση των εξαγωγών αποτελεί για τη Fieratex το ζήτημα της χρηματοδότησης, ιδίως μετά την επιβολή των κεφαλαιακών ελέγχων.

Η επιβολή των capital controls έχει ωθήσει τους προμηθευτές να ζητούν γρήγορες εξοφλήσεις, όταν ο κύκλος της παραγωγής είναι περίπου πεντάμηνος και όταν στην εσωτερική τουλάχιστον αγορά υπάρχει το πρόβλημα της ρευστότητας.

Επιπλέον, το γεγονός ότι οι τράπεζες δεν είναι σε θέση να χρηματοδοτήσουν απρόσκοπτα την εταιρεία, αναγκάζει την εισηγμένη να δράσει μόνο μέσα από την ανακύκλωση των κεφαλαίων της.

«Η εταιρεία είναι υποδανεισμένη και παρά το γεγονός ότι έχουμε περιορίσει την περίοδο πίστωσης που δίνουμε στους πελάτες μας, υπάρχουν φορές που η έλλειψη της ρευστότητας μας φρενάρει στο να αυξήσουμε τις πωλήσεις μας», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

 

Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v