Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Στον Μαρινόπουλο ποντάρει η Νίκας για αύξηση του τζίρου

Στρατηγική του Ομίλου Νίκας η αύξηση του μεριδίου αγοράς στις βασικές κατηγορίες που δραστηριοποιείται. Αναμένεται να διατηρηθούν οι πιέσεις στο σύνολο της αγοράς το 2017 σε αλλαντικά-τυροκομικά.

Στον Μαρινόπουλο ποντάρει η Νίκας για αύξηση του τζίρου

Κομβική η ενεργοποίηση της συμφωνίας εξυγίανσης του δικτύου της Μαρινόπουλος και η επαναλειτουργία με το νέο μετοχικό σχήμα για τα μεγέθη της Νίκας, σημειώνει η εταιρία στο ενημερωτικό δελτίο για την αύξηση κεφαλαίου ύψους 23,27 εκατ. ευρώ υπέρ των παλαιών μετόχων. 

Οπως αναφέρει η εταιρία στο Ενημερωτικό, η Σύμβαση Αναδιάρθρωσης των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρίας και των θυγατρικών εταιριών της με τις πιστώτριες τράπεζες, η οποία προβλέπει, μεταξύ άλλων, σημαντική απομείωση του δανεισμού της εταιρίας με διαγραφή κεφαλαίου και τόκων σε συνδυασμό με διακανονισμό και ρύθμιση του υπολοίπου των υποχρεώσεων, καθώς και η ΑΜΚ αποτελεί εξέλιξη κομβικής σημασίας για τη βιωσιμότητά της και διαμορφώνει νέες προοπτικές για την αναπτυξιακή της πορεία.

Ειδικότερα, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης, αναμένεται να εξορθολογισθεί η χρηματοοικονομική κατάσταση του Ομίλου και να περιοριστεί το χρηματοοικονομικό του κόστος. Σε αυτό το περιβάλλον και κάτω από τις συνεχιζόμενες αντίξοες συνθήκες, στρατηγική του Ομίλου είναι η αύξηση του μεριδίου αγοράς στις βασικές κατηγορίες στις οποίες δραστηριοποιείται, καθώς και η ανάπτυξη εξωστρεφούς πολιτικής, με επέκταση σε νέες αγορές εκτός Ελλάδος, εκμεταλλευόμενη την υπάρχουσα δυναμικότητα των δύο παραγωγικών μονάδων της, που χρησιμοποιούνται σήμερα για την παραγωγή αλλαντικών και τυροκομικών προϊόντων, η οποία αξιοποιείται περίπου κατά 40%-75%, ανάλογα με την κατηγορία προϊόντων.

Το Α' εξάμηνο του 2017 αναμένεται να οριστικοποιηθεί η συμφωνία εξυγίανσης του ομίλου «Μαρινόπουλος», καθώς και η πλήρης λειτουργία του νέου σχήματος υπό τον έλεγχο της «Σκλαβενίτης».

Η υλοποίηση αυτής της συμφωνίας αποτελεί σημαντικό βήμα στη συγκέντρωση του λιανεμπορίου και δημιουργεί νέες συνθήκες στον χώρο του οργανωμένου εμπορίου το οποίο αποτελεί βασικό κανάλι διάθεσης των αλλαντικών. Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη συμφωνία εξυγίανσης της ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ με τις πιστώτριες τράπεζες, τη «Σκλαβενίτης» και τους πιστωτές της «Μαρινόπουλος», η υλοποίηση της συμφωνίας ενεργοποιεί την καταβολή του 50% των οφειλών προς προμηθευτές της Μαρινόπουλος. Για τη ΝΙΚΑΣ αναμένεται η είσπραξη του 50% της συνολικής οφειλής από τον όμιλο Μαρινόπουλος, ήτοι ποσόν €1,83 εκατ.

Παράλληλα, με την επαναλειτουργία 362 σημείων πώλησης του ομίλου Μαρινόπουλος σε Αττική και υπόλοιπη Ελλάδα, τα οποία τον τελευταίο χρόνο είχαν καταστεί πρακτικά ανενεργά, υπό την επωνυμία του ομίλου «Σκλαβενίτης» αναμένεται αύξηση της προβολής των προϊόντων της ΝΙΚΑΣ και επανάκτηση μέρους της απώλειας εσόδων του 2016.

Το δυσμενές μακροοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα αναμένεται να συνεχίσει να δημιουργεί πιέσεις στο σύνολο της αγοράς και πτωτικές τάσεις αναμένονται και για το 2017, τόσο στην αγορά των αλλαντικών όσο και στην αγορά των τυροκομικών προϊόντων. Ειδικότερα, οι πωλήσεις τυροκομικών αναμένεται να έχουν πιο συγκρατημένη πτώση, αν και αποτελούν ένα μικρό τμήμα των συνολικών πωλήσεων του Ομίλου. Εν γένει εκτιμάται ότι η υλοποίηση της συμφωνίας εξυγίανσης της «Μαρινόπουλος» και η επαναλειτουργία των καταστημάτων υπό το νέο μετοχικό σχήμα θα ενισχύσει τις πωλήσεις λιανικής και θα ανακόψει τους πτωτικούς ρυθμούς για το σύνολο του κλάδου.

Η εξομάλυνση στον χώρο του λιανεμπορίου αλλά και οι προσδοκίες για αύξηση του τουρισμού τα επόμενα
χρόνια, και κατ’ επέκταση η ανάπτυξη του καναλιού ξενοδοχείων και χώρων μαζικής εστίασης (HORECA),
δύνανται να δημιουργήσουν θετικές προοπτικές για την ανάπτυξη των πωλήσεων της Εταιρίας.

Προτεραιότητα επίσης αποτελεί η ενίσχυση της παρουσίας των προϊόντων της Εταιρίας στο δίκτυο
καταστημάτων μικρής λιανικής (καταστήματα ψιλικών, παντοπωλεία).

Το Β' εξάμηνο του 2016 και το 2017 η μέση τιμή πώλησης των αλλαντικών στην εγχώρια αγορά αναμένεται να συνεχίσει να δέχεται πιέσεις, λόγω της ανάγκης υλοποίησης σχεδίου αύξησης των πωλήσεων μέσω εκπτώσεων/προσφορών προς τους καταναλωτές.

Αναφορικά με τη βασική παράμετρο του κόστους παραγωγής που είναι το κόστος πρώτων υλών, κυρίως γαλοπούλας και χοιρινών, οι τιμές τους δεν αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά το Β’ εξάμηνο του 2016 και το 2017. Ενώ η τιμή γάλακτος αναμένεται να έχει πτωτική τάση στην ίδια περίοδο.

Επιπλέον η βελτίωση της ρευστότητας της Εταιρίας ως αποτέλεσμα της υπογραφείσας Σύμβασης Αναδιάρθρωσης δίνει τη δυνατότητα στην Εταιρία να αγοράζει Α' & Β' ύλες σε πιο ανταγωνιστικές τιμές, αλλά και να σχεδιάσει και υλοποιήσει ένα πλάνο marketing, με υψηλότερη δαπάνη στη διαφήμιση και την προώθηση των προϊόντων.

Τέλος, το Β' εξάμηνο του 2016 και το 2017 αναμένεται μικρή αύξηση των αποθεμάτων πρώτων υλών και ετοίμων προϊόντων λόγω βελτίωσης της ρευστότητας της Εταιρίας από την υπογραφείσα Σύμβαση Αναδιάρθρωσης.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v