Trastor: Τη μη διανομή μερίσματος ενέκρινε η ΓΣ

Τη μη διανομή μερίσματος αποφάσισε μεταξύ άλλων η Γενική Συνέλευση της Trastor που συνήλθε σήμερα.

Trastor: Τη μη διανομή μερίσματος ενέκρινε η ΓΣ

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Trastor της 3ης Απριλίου 2018 πραγματοποιήθηκε στις 11:00 στα γραφεία της στο Μαρούσι, στην οδό Χειμάρρας αρ. 5, στον 5ο όροφο και παρέστησαν μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούσαν 77.791.132 μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου 80.690.653, δηλαδή το 96,41% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αυτής.

Η Γενική Συνέλευση συνήλθε σε απαρτία και συνεδρίασε εγκύρως σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της λαμβάνοντας τις παρακάτω αποφάσεις:

Επί του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης μετά των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της εν λόγω Εταιρικής Χρήσης (01.01.2017 έως 31.12.2017) καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή» για το οποίο απαιτείτο ελάχιστη απαρτία 20% επί του μετοχικού κεφαλαίου και απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων ψήφων η επιτευχθείσα απαρτία ανήλθε στο 96,41% του μετοχικού κεφαλαίου και αποφασίσθηκε με ποσοστό 96,41% του μετοχικού κεφαλαίου η έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης μετά των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2017 (01.01.2017 έως 31.12.2017), καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, για την εταιρική χρήση 2017 (01.01.2017 έως 31.12.2017).

Επί του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση περί μη διανομής μερίσματος για την εταιρική χρήση 2017» για το οποίο απαιτείτο ελάχιστη απαρτία 70% και πλειοψηφία επί του μετοχικού κεφαλαίου, η επιτευχθείσα απαρτία ανήλθε ως ανωτέρω αναφέρεται στο 96,41% του μετοχικού κεφαλαίου και αποφασίσθηκε με ποσοστό 96,41% του μετοχικού κεφαλαίου η μη διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση 2017.

Επί του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης «Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε αποζημιωτική ευθύνη για την δραστηριότητά τους, κατά την εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.2017» για το οποίο απαιτείτο ελάχιστη απαρτία 20% επί του μετοχικού κεφαλαίου και απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων ψήφων η επιτευχθείσα απαρτία ανήλθε στο 96,41% του μετοχικού κεφαλαίου και αποφασίσθηκε με ποσοστό 96,41% του μετοχικού κεφαλαίου η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2017 (01.01.2017 – 31.12.2017).

Επί του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης «Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τον φορολογικό έλεγχο για την χρήση 2018 και τον έλεγχο της χρήσης 2018 των Ετήσιων και Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων και καθορισμός της αμοιβής τους» για το οποίο απαιτείτο ελάχιστη απαρτία 20% επί του μετοχικού κεφαλαίου και απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων ψήφων η επιτευχθείσα απαρτία ανήλθε στο 96,41% του μετοχικού κεφαλαίου και αποφασίσθηκε με ποσοστό 96,41% του μετοχικού κεφαλαίου ο διορισμός της ελεγκτικής εταιρείας “ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.”, για τον τακτικό έλεγχο της εταιρείας για τη χρήση 2018, από την οποία θα οριστεί τακτικός και αναπληρωματικός ελεγκτής και η παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της αμοιβής τους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Επί του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης «Εκλογή Ορκωτού Εκτιμητή κατ' άρθρο 22 παρ. 7 του ν. 2778/1999» για το οποίο απαιτείτο ελάχιστη απαρτία 20% επί του μετοχικού κεφαλαίου και απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων ψήφων η επιτευχθείσα απαρτία ανήλθε στο 96,41% του μετοχικού κεφαλαίου και αποφασίσθηκε με ποσοστό 96,41% του μετοχικού κεφαλαίου η εκλογή της εταιρείας “CBRE Axies A.E ” ως ανεξάρτητου εκτιμητή, για την αποτίμηση της αξίας των επενδύσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2018 και η παροχή εξουσιοδότησης προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας όπως: (α) διαπραγματευτεί και συμφωνήσει την αμοιβή του και, (β) όπως προβεί και στην επιλογή ενός δεύτερου εκτιμητή σε περίπτωση που κάτι τέτοιο κριθεί είτε αναγκαίο είτε προς το συμφέρον της Εταιρείας και να διαπραγματευτεί και συμφωνήσει την αμοιβή του.

Επί του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του για την Εταιρική Χρήση 2017 και προέγκριση αυτών για την Εταιρική Χρήση 2018» για το οποίο απαιτείτο ελάχιστη απαρτία 20% επί του μετοχικού κεφαλαίου και απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων ψήφων η επιτευχθείσα απαρτία ανήλθε στο 96,41% του μετοχικού κεφαλαίου και αποφασίσθηκε με ποσοστό 96,41% του μετοχικού κεφαλαίου η έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2017, για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε Επιτροπές αυτού και την προέγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε Επιτροπές αυτού, για την εταιρική χρήση 2018.

Επί του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης «Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 του κ.ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή/και στη διοίκηση άλλων εταιρειών» για το οποίο απαιτείτο ελάχιστη απαρτία 20% επί του μετοχικού κεφαλαίου και απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων ψήφων η επιτευχθείσα απαρτία ανήλθε στο 96,41% του μετοχικού κεφαλαίου και αποφασίσθηκε με ποσοστό 96,41% του μετοχικού κεφαλαίου η παροχή αδείας, κατ’ άρθρο 23 Κ.Ν.2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους διευθυντές αυτής να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή/και στη διοίκηση άλλων εταιρειών.

Επί του 8ου θέματος της ημερήσιας διάταξης «Άλλα θέματα και ανακοινώσεις» υπήρξε ενημέρωση
του Προέδρου Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων αναφορικά
με τη λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου στην Εταιρεία κατά την εταιρική χρήση του 2017 και δεν
τέθηκαν θέματα σε ψηφοφορία.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v