Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΓΕΒΚΑ: Στις 2 Ιουλίου η αποκοπή του μερίσματος

Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 9 Ιουλίου 2018

ΓΕΒΚΑ: Στις 2 Ιουλίου η αποκοπή του μερίσματος

Η εταιρία «Γενική Εμπορίου & Βιομηχανίας Α.Ε.» σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 6ης Ιουνίου 2018 και σε εφαρμογή των οριζομένων στις παρ. 4.1.3.4. και 5.2. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανακοινώνει τα παρακάτω:

Το μέρισμα για τη χρήση 2017 ανέρχεται σε €0,010 ανά μετοχή. Από το ποσό του μερίσματος θα παρακρατηθεί σύμφωνα με τον ν. 4172/2013, φόρος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου με συντελεστή 15%, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 63 του νόμου, και συνεπώς το καθαρό καταβαλλόμενο μέρισμα ανά μετοχή θα ανέλθει σε Ευρώ 0,0085.

Ημέρα αποκοπής του σχετικού δικαιώματος ορίστηκε η Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018. Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με τον νέο κανονισμό του Χ.Α. οι εταιρικές πράξεις από 01.01.2009 διενεργούνται με βάση τον κανόνα «record date» που αντικαθιστά τον κανόνα «trade date». Με τον νέο κανόνα, δικαιούχοι του μερίσματος της χρήσης 2017 είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την Τρίτη 3 Ιουλίου 2018.

Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 9 Ιουλίου 2018 από την πληρώτρια τράπεζα «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v