Trastor: Την έκδοση ομολογιακού έως 24 εκατ. ευρώ αποφάσισε η ΓΣ

Την έκδοση ομολογιακού έως 24 εκατ. ευρώ ενέκρινε μεταξύ άλλων η Γενική Συνέλευση της Trastor.

Trastor: Την έκδοση ομολογιακού έως 24 εκατ. ευρώ αποφάσισε η ΓΣ

Η «TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π.» γνωστοποιεί ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 29ης Ιουνίου 2018 πραγματοποιήθηκε στις 11:00 στα γραφεία της στο Μαρούσι, στην οδό Χειμάρρας αρ. 5, στον 5ο όροφο και παρέστησαν μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούσαν 77.780.372 μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου 80.690.653, δηλαδή το 96,39% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αυτής.

Η Γενική Συνέλευση συνήλθε σε απαρτία και συνεδρίασε εγκύρως σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της λαμβάνοντας τις παρακάτω αποφάσεις:

Επί του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης «Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, εμπραγμάτως εξασφαλισμένου, μέχρι του ποσού 24.000.000 Ευρώ σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3156/2003 και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την εξειδίκευση των ειδικότερων όρων αυτού», για το οποίο απαιτείτο ελάχιστη απαρτία 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και απαιτούμενη πλειοψηφία 2/3 των εκπροσωπούμενων ψήφων, η επιτευχθείσα απαρτία ανήλθε στο 96,39% του μετοχικού κεφαλαίου και αποφασίσθηκε, με ποσοστό 96,39% του μετοχικού κεφαλαίου, η έκδοση από την Εταιρεία, βάσει των διατάξεων του κ.ν. 2190/1920 και του ν. 3156/2003, όπως ισχύουν και η διάθεση μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης κοινού εμπραγμάτως ασφαλισμένου Ομολογιακού Δανείου, συνολικής ονομαστικής αξίας (κεφαλαίου) Ευρώ έως είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων (€ 24.000.000), διαιρεμένου σε έως είκοσι τέσσερα εκατομμύρια (24.000.000) έγχαρτες, κοινές ανώνυμες Ομολογίες, με ονομαστική αξία Ευρώ ένα (€ 1), η κάθε μία, που θα εκδοθούν εφάπαξ, διάρκειας πέντε (5) ετών, το οποίο θα καλυφθεί στο σύνολό του από την Τράπεζα Πειραιώς και την Piraeus Leasing Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε., με σκοπό να χρησιμοποιηθεί το προϊόν του από την Εταιρεία αποκλειστικά και εξ’ ολοκλήρου για την αγορά ακινήτων, στο πλαίσιο επενδυτικού σχεδίου της Εταιρείας.

Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, με ποσοστό 96,39% του μετοχικού κεφαλαίου αποφάσισε, προς το σκοπό της υλοποίησης της ανωτέρω απόφασής της, να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων του ανωτέρω Ομολογιακού Δανείου, πλην εκείνων που αφορούν στο ύψος και το είδος του Ομολογιακού Δανείου.

Πιο αναλυτικά, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας είχε ως ακολούθως: Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 77.780.372 Αριθμός ψήφων υπέρ: 77.780.372, κατά: 0, παρών: 0, ήτοι ποσοστό των εκπροσωπούμενων ψήφων: 96,39%

Επί του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση των άρθρων 9 παρ. 2 και 15 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας» για το οποίο απαιτείτο ελάχιστη απαρτία 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και απαιτούμενη πλειοψηφία 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων, η επιτευχθείσα απαρτία ανήλθε ως ανωτέρω αναφέρεται στο 96,39% του μετοχικού κεφαλαίου και αποφασίσθηκε με ποσοστό 96,39% του μετοχικού κεφαλαίου, η τροποποίηση των άρθρων 9 παρ. 2 και 15 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, ως ακολούθως:

Άρθρο 9 παρ. 2: «2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Παράταση της διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας,

β) Τροποποίηση του Καταστατικού, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου,

γ) Αύξηση ή Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 7 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού, και εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος, καθώς και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων,

δ) Έκδοση ομολογιακού δανείου, με το οποίο χορηγείται στους ομολογιούχους δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών τους σε μετοχές της Εταιρείας, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος,

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος, στ) Εκλογή ελεγκτών,

ζ) Εκλογή εκτιμητή του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.) προς αποτίμηση της αξίας των επενδύσεων της Εταιρείας, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 22 του Ν. 2778/1999, όπως αυτός ισχύει,

η) Εκλογή εκκαθαριστών,

θ) Έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων),

ι) Περί του τρόπου διαθέσεως των ετησίων κερδών,

ια) Κάθε άλλο θέμα, που προβλέπεται από το Νόμο ή το Καταστατικό της Εταιρείας.»

Άρθρο 15 παρ. 1: «1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως εάν εκπροσωπούνται σ’ αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας,

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας,

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας,

δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 7 του άρθρου 5 του παρόντος,

ε) Έκδοση ομολογιακού δανείου, με το οποίο χορηγείται στους ομολογιούχους δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών τους σε μετοχές της Εταιρείας, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος,

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των ετησίων κερδών,

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Δ.Σ. για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, με το οποίο χορηγείται στους ομολογιούχους δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών τους σε μετοχές της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει,

θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση, κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι, για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.»

Πιο αναλυτικά, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας είχε ως ακολούθως: Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 77.780.372 Αριθμός ψήφων υπέρ: 77.780.372, κατά: 0, παρών: 0, ήτοι ποσοστό των εκπροσωπούμενων ψήφων: 96,39%

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v