Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ακρίτας: Στις 18/10 η ΓΣ για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου προτείνεται να πραγματοποιηθεί με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, σύμφωνα με την έκθεση του ΔΣ.

Ακρίτας: Στις 18/10 η ΓΣ για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Ακρίτας την 18η Οκτωβρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Αλεξανδρούπολη, οδός Σωκράτη Οικονόμου 3, στην αίθουσα εκδηλώσεων.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας α) με την καταβολή μετρητών μέχρι του ποσού των 12,793 εκατ. ευρώ και την έκδοση προνομιούχων μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστη, χωρίς δικαίωμα ψήφου, με δικαίωμα μετατροπής τους σε κοινές ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ € εκάστη και β) με την κεφαλαιοποίηση δανειακών υποχρεώσεων της εταιρίας 6,601 εκατ. ευρώ με την έκδοση προνομιούχων ονομαστικών χωρίς δικαίωμα ψήφου μετοχών, αξίας ενός (1) ευρώ εκάστη και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.

Η ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου προτείνεται να πραγματοποιηθεί με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων σύμφωνα με την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Έγκριση της Έκθεσης του Δ.Σ προς την Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα άρθρα 13 παρ. 10 ΚΝ 2190/1920 και 9 παρ. 1 Ν. 3016/2002.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v