Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

OTE: Στο 1,5% το ποσοστό των ιδίων μετοχών

Η εισηγμένη κατέχει 7.352.568 ίδιες μετοχές, ποσοστό 1,500% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

OTE: Στο 1,5% το ποσοστό των ιδίων μετοχών

O ΟΤΕ ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών, την 02/10/2018, αγόρασε μέσω της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., 71.492 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης €10,5654 ανά μετοχή, συνολικής αξίας €755.339,57 σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας.

Μετά και την προαναφερόμενη αγορά, η εταιρεία κατέχει 7.352.568 ίδιες μετοχές, ποσοστό 1,500% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v