Με ποσοστό 5,88% η Blackrock στην Alpha Bank

Ο οίκος κατέχει συνολικά δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν στο 5,88% του συνόλου.

Με ποσοστό 5,88% η Blackrock στην Alpha Bank

Η Alpha Bank A.E. ανακοίνωσε ότι η BlackRock, Inc., κατόπιν της από 8.10.2018 σχετικής γνωστοποιήσεώς της, κατέχει έμμεσα από την 5.10.2018 δικαιώματα ψήφου τα οποία αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές, καθώς και άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα τα οποία παρέχουν δικαίωμα αποκτήσεως μετοχών που ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου, σε ποσοστό άνω του ορίου του 5% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Τραπέζης.

Τα δικαιώματα ψήφου αναλύονται ως εξής:

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v