Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Paperpack: Έληξε το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος (26/10/2016-25/10/2018), η Εταιρεία δεν προέβη σε καμία αγορά Ιδίων Μετοχών και δεν κατέχει Ίδιες Μετοχές.

Paperpack: Έληξε το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών

Η Paperpack ανακοίνωσε την λήξη του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών, το οποίο (πρόγραμμα) ενεκρίθη από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 25ης Οκτωβρίου 2016, κατά την οποία αποφασίσθηκε, μεταξύ άλλων, η απόκτηση από την Εταιρεία μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών εντός χρονικού διαστήματος 24 μηνών από την ημερομηνία λήψης της εν λόγω αποφάσεως, κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας μέχρι ποσοστού 10% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου (ήτοι μέχρι 395.039 μετοχές κατά ανώτατο), με κατώτατη τιμή αγοράς 0,30 Ευρώ ανά μετοχή και ανώτατη τιμή αγοράς 4,00 Ευρώ ανά μετοχή.

Κατά τη διάρκεια του παραπάνω προγράμματος (26/10/2016-25/10/2018), η Εταιρεία δεν προέβη σε καμία αγορά Ιδίων Μετοχών και δεν κατέχει Ίδιες Μετοχές.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v