Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Intrakat: Μεταβίβαση συμμετοχών στην Intracom Holdings

Οι μεταβιβάσεις πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με την απόφαση της από 28.06.2018 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Intrakat.

Intrakat: Μεταβίβαση συμμετοχών στην Intracom Holdings

Η Intrakat ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης των συμμετοχών της σύμφωνα με την απόφαση της από 28.06.2018 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, μεταβίβασε στις 31.10.2018 στην εταιρεία «Intracom Holdings», τις εξής συμμετοχές :

(α) το συνολικό ποσοστό συμμετοχής της (37,61%) στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο της INTRADEVELOPMENT

(β) το συνολικό ποσοστό συμμετοχής της (50%) στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο της INTRA-BLUE A.E.

(γ) το συνολικό ποσοστό συμμετοχής της (100%) στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο της INTRAPOWER.

Το τίμημα αγοραπωλησίας των παραπάνω μετοχών ορίστηκε, ως είχε αποφασιστεί από τις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις των δύο εταιρειών, με βάση την αποτίμησή τους από την εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών GRANT THORTON.

Η έκθεση αποτίμησης είναι στη διάθεση των μετόχων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v