Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Motor Oil: Αύξηση 14,6% στα κέρδη εννεαμήνου

Ο κύκλος εργασιών του ομίλου αυξήθηκε στα 6,93 δισ., ενώ τα κέρδη εκμεταλλεύσεως ανήλθαν στα 400,5 εκατ. στο εννεάμηνο. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε τη διανομή προσωρινού μερίσματος 0,35 ευρώ ανά μετοχή.

Motor Oil: Αύξηση 14,6% στα κέρδη εννεαμήνου

Στα 260 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη της Motor Oil στο εννεάμηνο του 2018, καταγράφοντας άνοδο 14,6%, σύμφωνα με τις δημοσιευμένες λογιστικές καταστάσεις.

Ο κύκλος εργασιών του ομίλου διαμορφώθηκε στα 6,93 δισ., έναντι 5,73 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα κέρδη εκμεταλλεύσεως αυξήθηκαν στα 400,5 εκατ. έναντι 375,3 εκατ. στο εννεάμηνο του 2017.

Στο γ΄ τρίμηνο τα κέρδη του ομίλου διαμορφώθηκαν στα 112 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του της 12ης Νοεμβρίου 2018 αποφάσισε τη διανομή προσωρινού μερίσματος ποσού 0,35 ευρώ ανά μετοχή έναντι του καταβλητέου μερίσματος της χρήσης 2018.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το εν λόγω ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 15% επί των μερισμάτων. Η καταβολή του προμερίσματος θα πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 20 ημέρεςμετά την ολοκλήρωση των δημοσιεύσεων και διατυπώσεων του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος λήψης προμερίσματος καθώς και η ημερομηνία έναρξης πληρωμής αυτού θα καθοριστούν με νεότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε κάθε περίπτωση η αποκοπή του δικαιώματος του προμερίσματος 2018 θα πραγματοποιηθεί πριν την 21η Δεκεμβρίου 2018 που σηματοδοτεί την ημερομηνία λήξης των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί της μετοχής της Εταιρείας και επί του δείκτη FTSE/ΧΑ Large Cap στον οποίο συμπεριλαμβάνεται.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v