Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Paperpack: Στο 71% αυξήθηκε το ποσοστό του Ιωάννη Τσουκαρίδη

Το ποσοστό συμμετοχής του κ. Ιωάννη Τσουκαρίδη, στο μετοχικό κεφάλαιο και τα δικαιώματα ψήφου της εταιρείας ανήλθε την 19.12.2018 σε 71,002% από 67,921%.

Paperpack: Στο 71% αυξήθηκε το ποσοστό του Ιωάννη Τσουκαρίδη

Η Paperpack ανακοίνωσε ότι ο κ. Ιωάννης Τσουκαρίδης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, απέκτησε από την 13.12.2018 έως την 19.12.2018, συνολικά 121.800 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, εκδόσεως της Εταιρίας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 3,081% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.

Το ποσοστό συμμετοχής του κ. Ιωάννη Τσουκαρίδη, στο μετοχικό κεφάλαιο και τα δικαιώματα ψήφου της εταιρείας ανήλθε την 19.12.2018 σε 71,002% από 67,921% που που κατείχε την 03.02.2011 (ημερομηνία τελευταίας γνωστοποίησης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v