Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ελλάκτωρ: Επέκταση στο εξωτερικό για την ΕΛ.ΤΕΧ. Ανεμος

Μονόδρομος για την περαιτέρω ανάπτυξη της ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος η συγχώνευση με την Ελλάκτωρ, σύμφωνα με τη διοίκηση του ομίλου. Τα σχέδια επέκτασης στο εξωτερικό και οι συνέργειες των 45 εκατ. ευρώ.

Ελλάκτωρ: Επέκταση στο εξωτερικό για την ΕΛ.ΤΕΧ. Ανεμος

Η συγχώνευση με την Ελλάκτωρ είναι ο βέλτιστος τρόπος να καταστεί εφικτή η επέκταση της ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος στο εξωτερικό και η διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων της, ως αυτόνομη μονάδα εντός του ομίλου, καθώς μπορεί να αξιοποιήσει τη διεθνή παρουσία της Eλλάκτωρ σε περισσότερες από 25 χώρες, αλλά κυρίως να καταστεί μέρος μίας εταιρείας με μεγαλύτερο ισολογισμό και ως εκ τούτου μεγαλύτερη πρόσβαση σε κεφάλαια. Αυτό ήταν το κύριο επιχείρημα της διοίκησης του ομίλου κατά τη χθεσινή τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές για τη συγχώνευση των δύο εταιρειών.

Όπως εξηγήθηκε, είναι «επιτακτική η επέκταση της ΕΛ.ΤΕΧ. Ανεμος εκτός συνόρων και η διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων της» καθώς «οι προοπτικές της ελληνικής αγοράς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στην οποία μέχρι σήμερα αποκλειστικά δραστηριοποιείται η εταιρεία έχουν αρχίσει να περιορίζονται». Σημειώνεται πως η ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος «απολαμβάνει οργανικής ανάπτυξης τα τελευταία δέκα χρόνια και είναι σήμερα ο δεύτερος παραγωγός ηλεκτρισμού από αιολική ενέργεια στην Ελλάδα».

Στην εισαγωγική του ομιλία, ο πρόεδρος της Eλλάκτωρ Γιώργος Προβόπουλος υποστήριξε πως «η προτεινόμενη συγχώνευση είναι αποτέλεσμα μίας εις βάθους διαδικασίας αξιολόγησης της συνολικής διάρθρωσης του ομίλου Eλλάκτωρ και είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με την εντολή των μετόχων τον Ιούλιο του 2018 για απλοποίηση και εξορθολογισμό της εταιρικής δομής, για δημιουργία συνεργειών και για ενίσχυση των μακροπρόθεσμων προοπτικών ανάπτυξης». Πρόσθεσε πως «η προτεινόμενη συναλλαγή είναι αμοιβαία επωφελής και για τις δύο εταιρείες, καθώς αμφότερες θα αποκομίσουν οφέλη από το σαφώς ενισχυμένο μέγεθος της νέας εταιρείας, τις αυξημένες ταμειακές ροές αλλά και τη ρευστότητα».

Ο κ. Προβόπουλος, απαντώντας σε ερωτήσεις αναλυτών, τόνισε πως «είμαστε αποφασισμένοι να σεβαστούμε τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των μετόχων μειοψηφίας, ευθυγραμμιζόμενοι πλήρως με την κείμενη νομοθεσία». Ο ίδιος πρόσθεσε πως «οι όποιες αλλαγές στο νομικό πλαίσιο των εταιρικών μετασχηματισμών (σ.σ. πρόσφατα ψηφίστηκε σχετικός νόμος) ουδεμία σχέση είχαν με τον χρόνο της ανακοίνωσης της προτεινόμενης συγχώνευσης. Ανακοινώσαμε τη συναλλαγή τη στιγμή που ήμαστε έτοιμοι και που είχαμε ολοκληρώσει την εις βάθος αξιολόγηση της διάρθρωσης του ομίλου. Οι προσαρμογές στην ελληνική νομοθεσία που τέθηκαν σε ισχύ πριν από περίπου δέκα ημέρες είναι πλήρως ευθυγραμμισμένες με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τους μετόχους μειοψηφίας άλλωστε. Διασφαλίζουν μάλιστα τα δικαιώματα ψήφου όλων των μετόχων στις Γενικές Συνελεύσεις που σχετίζονται με εταιρικούς μετασχηματισμούς όπως η παρούσα συγχώνευση».

Ο διευθύνων σύμβουλος της Eλλάκτωρ Αναστάσιος Καλλιτσάντσης είπε στην εισαγωγική του ομιλία πως «οι παρούσες αποτιμήσεις και της Eλλάκτωρ και της ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος στο ταμπλό του ΧΑ υπολείπονται σημαντικά της πραγματικής τους αξίας και έχουν επηρεαστεί από εξωγενείς παράγοντες που ουδεμία σχέση έχουν με τις δυνατότητές τους ή τη δραστηριοποίησή τους, όπως οι αναταράξεις στις διεθνείς αγορές και το γενικότερο επενδυτικό κλίμα για τις ελληνικές επιχειρήσεις».

Ο κ. Καλλιτσάντσης θεωρεί πως η συγχώνευση των δύο εταιρειών «σηματοδοτεί την πίστη μας στις προοπτικές των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και αντανακλά τη δέσμευσή μας να ενισχύσουμε τις δραστηριότητές μας και να εξελιχθούμε στον τομέα των ΑΠΕ σε βασικό παίκτη όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς». Πρόσθεσε πως «από τη συγχώνευση αναμένουμε συνέργειες που θα ξεπερνούν τα 45 εκατ. ευρώ. Είναι σημαντικό ότι οι συνέργειες αυτές, αφενός, θα είναι άμεσα ορατές, ήδη αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, κι αφετέρου η πρόβλεψή μας ως προς 45 εκατ. ευρώ είναι συντηρητική και εμπεριέχει μηδενικό ρίσκο υλοποίησης».

Με αφορμή ερωτήσεις αναλυτών, ο διευθύνων σύμβουλος της Eλλάκτωρ τόνισε επίσης πως «η παρούσα σχέση ανταλλαγής και το σχετικό premium προς τους μετόχους της ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος είναι απόλυτα δίκαια για τους μετόχους και των δύο εταιρειών». Οπως είπε, «βασίζεται σε μεθοδολογίες διεθνώς διαδεδομένες και αποτελεί σχετική αποτίμηση της τιμής των μετοχών και των δύο εταιρειών συνδεδεμένη με την τιμή κλεισίματός τους στις 28 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα ανακοίνωσης της προτεινόμενης συναλλαγής. Δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να συγχέεται ή να αντιμετωπίζεται ως δική μας αποτίμηση της πραγματικής τους αξίας. Όπως προανέφερα, για εμάς, αμφότερες οι μετοχές είναι υποτιμημένες στο ταμπλό, με την ΕΛΛΑΚΤΩΡ να αντιμετωπίζεται δυσμενέστερα σε σχέση με την ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος».

Ο επικεφαλής της Eλλάκτωρ είπε επίσης πως «ως αποτέλεσμα της προτεινόμενης συναλλαγής και της εισόδου νέων μετοχών προερχόμενων από την ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος στο πλαίσιο της σχέσης ανταλλαγής, το ποσοστό της οικογένειας Καλλιτσάντση στην Eλλάκτωρ θα περιοριστεί από 27,87% σήμερα σε 26,47%. Αποδεικνύεται λοιπόν περαιτέρω ότι το εννοούμε όταν λέμε πως έχουμε προτείνει μία συναλλαγή που λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα όλων των μετόχων, ασχέτως το αν είναι μέτοχοι πλειοψηφίας ή μειοψηφίας και πόσο μεγάλοι ή μικροί».

«Η μέχρι τώρα πορεία της μετοχής της ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος στο Χ.Α. δεν ανταποκρίθηκε στις αρχικές προσδοκίες, λόγω κυρίως της μικρής κεφαλαιοποίησης αλλά και της περιορισμένης εμπορευσιμότητας, αδυναμίες που η προτεινόμενη συγχώνευση αναμένεται να θεραπεύσει προς όφελος των επενδυτών», υποστήριξε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΕΛ. ΤΕΧ. Ανεμος Θεόδωρος Σιετής.

Ο κ. Σιετής τόνισε πως «είναι άτοπο να συγκρίνει κανείς την τιμή εισαγωγής της ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος στο Χ.Α. ή τη σημερινή αποτίμησή της με την προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής και να συμπεραίνει πως η συγχώνευση αποτιμά την εταιρεία κάτω από την πραγματική της αξία. Η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής αποτελεί σχετική αποτίμηση της τιμής των μετοχών και των δύο εταιρειών, συνδεδεμένη με την τιμή κλεισίματός τους στις 28 Δεκεμβρίου 2018 και βασίζεται σε μεθοδολογίες διεθνώς διαδεδομένες. Η τιμή της μετοχής της ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος στο ταμπλό υποτιμά την πραγματική αξία και τις προοπτικές της εταιρείας, κατά τη γνώμη μας».

Ο κ. Καλλιτσάντσης είπε χθες πως φέτος κλείνουν 20 χρόνια από την τριπλή συγχώνευση (των Ελληνική Τεχνοδομική, ΤΕΒ και ΑΚΤΩΡ) με την οποία δημιουργήθηκε η Eλλάκτωρ και πως θα «είναι μια πολύ δημιουργική χρονιά». Πρόσθεσε πως «η πρόσφατη εξαγορά επιπλέον 6,5% της Αττικής Οδού αποτελεί ένδειξη της καλής μας σχέσης και της εμπιστοσύνης που απολαμβάνει πλέον η Eλλάκτωρ από το τραπεζικό σύστημα».

Σε απάντηση άλλης ερώτησης, υποστήριξε πως «η προτεινόμενη συγχώνευση ουδεμία σχέση έχει με την ΑΚΤΩΡ. Μοναδικός στόχος είναι η δημιουργία μακροχρόνιας αξίας για τους μετόχους. Άλλωστε πρόσφατα εκθέσαμε πλήρως όχι μόνο τις οικονομικές επιδόσεις της Κατασκευής αλλά και όλα τα μέτρα που έχουμε ήδη θέσει σε εφαρμογή για να προστατευθεί εφεξής η κερδοφορία».

Φώτης Κόλλιας [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v